Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1087
Title: Intracranial hacim, Basis Cranıı Externa yüzey alanı ve Foramen Magnum kesitsel alanı arasındaki ilişki
Other Titles: Relation between Intracranial volume, Basis Cranii Externa surface area and Foramen Magnum cross-sectional area
Authors: Altındal, Feyza
Advisors: Ilgaz Akdoğan
Keywords: Intracranial Hacim
Basis Cranii Externa
Foramen Magnum
Palatum Osseum
Noktalı Alan Ölçüm Cetveli
Alan Örnekleme Oranı
Intracranial Volume
Skull Base
Point-Counting
Area Fraction
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Cranium tabanının inferior görünümü basis cranii externa (BCE) olarak isimlendirilmektedir. Üzerinde Foramen magnum (FM) adlı büyük bir delik mevcuttur. Palatum osseum (PO) ise yine cranium tabanında görülen maxilla’nın proc.palatinus’u ile os palatinum’un lamina horizontalis’i tarafından oluşturulmaktadır. Literatürde intracranial hacim (ICH), FM alanı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar mevcutken, ICH ile BCE ve PO alanı arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı craniumlarda ICH, BCE yüzey alanı, FM kesitsel alanı ve PO alanı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarındaki 25 insan cranium’unda yapılmıştır. BCE fotoğrafları çekildikten sonra, bilgisayar ekranı üzerinde ölçüm ve sayımlar yapılmıştır. FM içinden cavitas cranii’ye poşet yerleştirip içine su doldurarak ICH ölçülmüştür. Fotoğraflar üzerinden stereolojik yöntemlerden Noktalı alan ölçüm cetveli metoduyla BCE, FM ve PO alanı hesaplanmıştır. Alan örnekleme oranı (AÖO) yöntemiyle, BCE‘de FM ve PO’nun kapladığı alan yüzde olarak hesaplanmıştır. Bütün yapılan ölçüm ve işlemler çift kör olarak yapılmıştır. Çalışma sonunda cranium’larda adli tıpta kullanılan 13 kriter baz alınarak cinsiyet tahmini yapılmıştır. ICH ortalaması erkeklerde 1307,5±100,17 cm3, kadınlarda 1289,29±151,97 cm3 bulunmuştur. BCE alanı erkeklerde ortalama 325,94±47,60 cm2, kadınlarda 316,29±39,36 cm2, FM alanı erkeklerde ortalama 18,28±4,23 cm2, kadınlarda 17,14±2,61 cm2, PO alanı erkeklerde ortalama 58,72±13,78 cm2, kadınlarda 57,29±9,93 cm2 bulunmuştur. AÖO göre erkeklerde BCE’nin % 5,60’ını FM ve % 18,01’ini PO alanı oluştururken, kadınlarda BCE’nin % 5,52’ini FM ve % 18,45’ini PO alanı oluşturmaktadır. Sonuç olarak, çalışmamızda BCE alanı ve FM alanı arasında, BCE alanı ile PO alanı arasında, FM alanı ve PO alanı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hipotez olarak ICH ile BCE alanı arasında bir ilişki olabileceği düşünülmüş, ancak istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
The inferior surface of the skull is called basis crania externa (BCE). BCE has a big hole on it, is called FM. Bony palate (BP) can be seen on the skull base and it is formed by palate process of maxilla and horizontal lamina of palate bone. In literature there are a lot of studies about FM, ICV, but there isn’t any study on BCE, BP. The purpose of our study was to explore the relation between ICV, BCE surface area, FM cross-sectional area and BP area. The present study was made on 25 dry human skulls in the laboratories of Pamukkale University, Faculty of Medicine Department of Anatomy. After taken photographs of skulls base by a professional camera, measurements made on the computer screen. ICV measurements were done by filling water into the cranial cavity from the FM. Using point-counting (PC) method BCE, FM and BP area was estimated on photographs. In area fraction method (AF) how much FM and BP spaced on BCE, was estimated. All the measurements and process were made double-blind. Following the study sex determination was performed based on 13 criteria in forensic for cranium. Mean of ICV for male 1307.5 ±100.17 cm3, for female 1289.29 ± 151.97 cm3 calculated. Mean of BCE area for male 325.94 ± 47.60 cm2, for female 316.29 ± 39.36 cm2 estimated. Mean of FM area for male 18.28 ± 4.23 cm2, for female 17.14 ± 2.61 cm2 estimated. Mean of BP area for male 58.72 ± 13.78 cm2, for female 57.29 ± 9.93 cm2 estimated. In male, using AF method, FM had % 5.60 area, BP had % 18.01 area spaced on BCE. In female using AF method, FM had % 5.52 area, BP had % 18.45 area spaced on BCE. As a result there is statistically important relationship between BCE and FM, BCE and BP, FM and BP areas. In our hypothesis, we thought a relationship ICV and BCE, but we didn’t find.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2015SBE003).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1087
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Feyza Altındağ.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 27, 2024

Download(s)

100
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.