Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1089
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRamazan Mammadov-
dc.contributor.authorKılınçarslan, Özge-
dc.date2016-08-11en_US
dc.date.accessioned2016-10-21T06:13:43Z
dc.date.available2016-10-21T06:13:43Z
dc.date.issued2016-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1089-
dc.descriptionBu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinasyonu tarafından 2015FBE004 nolu proje ile desteklenmiştir.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Denizli Honaz Dağı? ndan toplanan ve ülkemizin endemik bitkilerinden olan Erysimum kotschyanum „ un ağır metal içeriği ile ekstraktlarının bazı biyolojik aktivitelerinin araştırılması, bitki ekstraktlarından yüksek performanslı sıvı kromotografisi (YPSK-HPLC) ile fenolik asit içerikleri araştırılmıştır. Bitki ve toprak örneklerinin CNS analizi ve ağır metal içerikleri belirlenmiştir. Bitki ekstraklarının toplam antioksidan aktivitesi (%80.47±1.83), DPPH (%89.39±0.61) ve ABTS (%96.20±0.12) serbest radikali giderim aktivitesi, demir indirgeme gücü kapasitesi (0.01701±0.001), toplam fenolik (4.883±0.47) ve flavonoid madde miktarları (93.322±1.57) ve YPSK yöntemiyle etonol ekstraktının 9 fenolik bileşenin içerikleri tespit edilmiştir. Ayrıca disk difüzyon yöntemiyle ekstraktların antibakteriyel aktivitesi ve etanol ve su ekstraklarının sitotoksik aktivitesi Brine Shrimp testi ile araştırılmıştır, en etkili antibakteriyel etki etanol ekstraktlarında Pseudomonas aeruginosa bakterisine (11±1 zon çapı) karşı tespit edilirken, en yüksek sitotoksik etki su ekstraktlarında (LC50: 315.48) gözlemlenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre E. kotschyanum’un potansiyel bir antioksidan kaynağı olarak düşünülebileceğini ve 13.05 C/N oranına bakılarak bitkinin N içeren sekonder metabolitleri içerebileceğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study, some biological activities and phenolic contents of various solvent extracts (ethanol, acetone and dH2O) Erysimum kotschyanum Gay. Extracts that one of the endemic plants and occurrence in Denizli/ Honaz Mountain, and heavy metals content, CNS analysis of plant and soil samples of E. kotschyanum were determined. Antioxidant activity (%80.47±1.83), and DPPH (%89.39±0.61) and ABTS (%96.20±0.12) scavenging activity, ferric reducing antioxidant power (0.01701±0.001), total phenolic (4.883±0.47), flavonoid content and phenolic acid contents (93.322±1.57) and 9 diffirent phenolic compounds in ethanol extracts was found. Also, ethanol extract?s antimicrobial activity (11±1 zone diameter) and cytotoxic activiy (Brine Shrimp LC50: 315.48)) of extracts was calculated. According the results, the extract of E. kotschyanum may be considered as a potential source of biological agents and 13.05 C/N ratio of extracts may be indicated that plant contain the N containing secondary metabolites.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErysimum Kotschyanumen_US
dc.subjectAğır Metalen_US
dc.subjectAntioksidan Aktiviteen_US
dc.subjectHPLCen_US
dc.subjectHeavy Metalen_US
dc.subjectAntioxidant Activityen_US
dc.titleErysimum Kotschyanum’ un ağır metal içeriği ile ekstraktlarının bazı biyolojik aktivitelerinin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of heay metal contents and some biological activity of Erysimum Kotschyanumen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid442437en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge Kılınçarslan.pdf3.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on May 27, 2024

Download(s)

276
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.