Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1104
Title: Denizli türk dönemi mezar anıtları
Other Titles: Funerary monuments in Denizli in turkish period
Authors: Dağdelen, Murat
Advisors: Kadir Pektaş
Keywords: Denizli
Mezar Anıtları
Türbe
Türk Sanatı
Funerary Monuments
Tomb
Turkish Art
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tezimizde, Denizli sınırlarında yer alan mezar anıtları geniş bir çerçevede ele alınmıştır. Çalışma süresince, yapılar hakkında kütüphane ve arazi araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Mezar anıtları tek tek incelenmiş, fotoğrafları çekilmiş, ölçüleri alınıp çizimleri yapılmıştır. Burada yatan kişiler hakkında gerek türbe çevresinde yaşayan halktan, gerekse kütüphane kaynaklarından bilgi edinilmiştir. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Denizli’nin kısa tarihine yer verilmiştir. İkinci bölümde; eserlerin kataloğu, üçüncü bölümde kaynaklarda varlığı bilinen yapılar ele alınmıştır. Dördüncü bölümde; genel bir değerlendirmesi yapılan Denizli mezar anıtlarının Türk Sanatındaki yeri, benzerleriyle karşılaştırılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.
In this thesis, funerary monuments in Denizli are studied on a large frame. During the research, library researches and field studies were done. Funerary monuments were examined and photographed one by one, and their plans were drawn after their measures were taken. İnformation about the dead lying in these graves are gathered both from the local people and library sources. This study is composed of four parts. In the first chapter, a short history of Denizli is given place. The catalogue of artifacts is listed in the seecond chapter. And in the third chapter, the artifacts, whose existences are only learned through sources are analysed. In the fourth chapter, a general evaluation of funerary monuments in Denizli is made, and their place in Turkish art is tried to be determined by comparing them to similar examples of funerary monuments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1104
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Dağdelen.pdf15.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 6, 2024

Download(s)

680
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.