Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1107
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkhan, Bülent-
dc.contributor.editorMeral Uras Başer-
dc.date2016-08-22en_US
dc.date.accessioned2016-11-01T06:50:26Z
dc.date.available2016-11-01T06:50:26Z
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1107-
dc.description.abstractBu araştırmada Denizli İl merkezinde bulunan Pamukkale ve Merkezefendi ilçeleri ile Sarayköy İlçelerinde bulunan okullarda çalışan okul müdürü , müdür yardımcısı ve öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri araştırıldı. Bunun için öğretmenlere demografik bilgileri içeren 7 soru ile birlikte iş doyumu düzeylerini tespit etmeye yarayan 20 sorudan oluşan anket uygulandı. Çalışmanın birinci bölümünde iş doyumunun tanımı ve önemi , iş doyumunu etkileyen faktörlerden bahsedilmiştir.İkinci bölümde konuyla ilgili çalışmalara yer verilmiştir.Üçüncü bölümde araştırmanın yönteminden , dördüncü bölümde ise bulgular ve yorumlardan bahsedilmiştir. Araştırmada SPPS 21.0 paket programı kullanılmıştır .Verilerin analizinde ortalama ,standart sapma , t-testi ve tek yönlü varyans analizi gibi tekniklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda yapılan analiz sonucu öğretmenlerin iş doyumu düzeylerinin cinsiyet , yaş ,branş ,en son mezun oldukları okul ve kıdem değişkenleri iş doyumu puanları açısından anlamlı farklılık ifade etmemektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretim Okullarıen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectOkul Müdürüen_US
dc.subjectİş Doyumuen_US
dc.titleİlköğretim okullarında görev yapan okul müdürü ve öğretmenlerin iş doyumuen_US
dc.typeReporten_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeReport-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bülent Akhan.pdf558.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

298
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.