Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1108
Title: 9. sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının incelenmesi
Authors: Özel, Betül
Keywords: Ortaöğretim Kimya Eğitimi
Tutum
Akademik Benlik Tasarımı
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma kimya eğitimi alan ortaöğretim 9. Sınıf öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumun incelenmesi ve tutumu etkileyen faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak ve bu ilişkilerin hangi durumlarda farklılıklar gösterebileceğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma Denizli ili Merkezefendi ilçesinde Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi’nde yürütüldü. Araştırmaya ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinden toplam 150 öğrenci katılmıştır. Araştırmada ‘’Betimsel Tarama Modeli’’ uygulanmış olup, veri toplama aracı olarak “Kimya Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Sürekli değişkenler olan not ortalaması değişkeni ile kimya dersine yönelik tutum ölçeği puanı değişkeni için gruplar arası karşılaştırmalarda; t-testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre: Araştırma sonucuna göre kız öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları, erkek öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarına oranla daha olumlu olmakla birlikte, öğrencilerin cinsiyetlerine göre kimya dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Araştırmada öğrencilerin kimya puanları ile kimya dersine yönelik tutumları arasında, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yani öğrencilerin Kimya puanı arttıkça Kimya dersine yönelik tutumları artmakta; Kimya puanları azaldıkça Kimya dersine yönelik tutumları da azalmaktadır. Araştırmada öğrencilerin matematik puanları ile kimya dersine yönelik tutumları arasında, pozitif ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Yani öğrencilerin matematik puanı arttıkça, kimya dersine yönelik tutumları artmakta; matematik puanları azaldıkça kimya dersine yönelik tutumları da azalmaktadır. Araştırmaya göre öğrencilerin seçmeyi düşündükleri alana göre kimya dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Sayısal seçmeyi düşünen öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumları, eşit ağırlık seçmeyi düşünen öğrencilerin kimya dersine yönelik tutumlarına oranla daha olumlu olduğu görülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1108
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Betül Özel.docx399.42 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

202
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.