Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1119
Title: Okul yöneticilerinin öğrencilerle etkili iletişiminde öğrencilerin beklentileri
Authors: Kocakulak, Mesut
Keywords: Okul Yöneticileri
Etkili İletişim
Ortaokul Öğrencileri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin öğrencilerle etkili bir düzeyde iletişim içinde olup olamadıklarını belirlemek ve öğrencilerin beklentilerini incelemektir. Bu amaçla, öğrencilerin cinsiyetlerine göre, sınıflarına göre, annelerinin eğitim düzeyine göre, babalarının eğitim düzeyine göre iletişim düzeylerine bakılmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli Sarayköy İlçesindeki ortaokullardaki 7. ve 8. sınıflarda eğitim öğretim gören ve oranlı küme örneklemi yoluyla seçilen 489 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, öğrenciler yöneticilerle yeterli iletişim sağladıkları görülmüştür. Anne ve babalarının eğitim düzeylerinin öğrencilerin iletişiminde etki etmediği görülmüştür.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1119
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mesut Kocakulak.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf739.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

434
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.