Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1133
Title: Sanayi ve hizmet sektöründe işgücü devir oranlarının yüksek olmasının nedenleri ve çözüm önerileri: Denizli örneği
Other Titles: Reasons of high labour turnover in industry and service sectors, and solution offers: The case of Denizli
Authors: Yavuz, Hacer Vildan
Advisors: Oğuz Karadeniz
Keywords: İşgücü Devir Oranı
İşgücü Devri
Sanayi Sektörü
Hizmet Sektörü
Denizli
Turnover
Labour Turnover
Industry Sector
Service Sector
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: İşletmelerde işgücü devri birçok nedenden kaynaklanmakla birlikte ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, sektörden sektöre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı sanayi ve hizmet sektöründeki işgücü devrinin nedenlerini Denizli ili kapsamında incelemektir. Çalışma çerçevesinde iş değiştiren 32 kişi ile ve iş ve meslek danışmanı 18 kişi ile derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre işgücü devrinin yüksek olmasının nedenlerinden biri ücret düzeyinin düşük olmasıdır. Çalışanlar en küçük ücret artışlarına dahi duyarlıdır ve bu sebeple başka işletmelere veya başka işlere geçmektedirler. Ortalama çalışma saatlerinin uzun oluşu işi bırakmada veya işi değiştirmede bir başka etkendir. Günlük çalışma süreleri 10-12 saat; haftalık çalışma süreleri 60-65 saattir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu, çalışma ortamları tozlu, gürültülü, nemli ve tehlikeli olan tekstil ve mermer işletmelerinde çalışmıştır. Hem söz konusu çalışma ortamı hem de yapılan işin yorucu oluşu nedeniyle işlerini bırakmışlardır. Katılımcıların eğitim düzeyi düşüktür; erken yaşta çalışma hayatına başlamış ve farklı alanlardan birçok iş yapmışlardır. Bu sebeple birçoğunun belirli bir mesleği yoktur. 30 yaş ve üzeri olanlar fazla sayıda iş değiştirmiştir. Vasıflı olan katılımcılar daha yüksek ücretler teklif eden işletmelere geçmek için bir önceki işlerini bırakmışlardır.
In enterprices, labour turnover differentiates from country to country, region to region, and sector to sector in addition to originating from many reasons. In this study, the reasons of high labour turnover in industry and service sectors are investigated within the scope of Denizli. In this framework, in-depth interviews were carried out with 32 people who changed their job and 18 people who work as job and career consultant. Results suggest that one of the reasons of high labour turnover is the low salary. Employees are susceptible to even the smallest salary increase and hence they change their job or their workplace. High average work hour is another factor that affects employees decision for job and workplaces. Daily works hour is 10 to 12 hours; weekly works hour is 60 to 65 hours. Most of the employees work in textile and marble industry which have dusty, noisy, humid, and dangerous work environment. Employees quit their job due to both in questioning work environment and grinding work in their work places. Participants have low education level; have started working in early ages and have worked in different jobs. Therefore, many of them do not have a specific profession. For those who are 30 years old or elder have worked in many different jobs. Qualified employees have quitted their jobs when they were offered a higher salary in a different workplace.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1133
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hacer Vildan Yavuz.pdf7.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 27, 2024

Download(s)

838
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.