Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1134
Title: Obezlerde vücut yağ dağılımı ve epikardiyal yağ ile vitamin d, osteokalsin ve pentraksin 3 arasındaki ilişki
Other Titles: Association of vitamin d, osteocalcin, pentraxin 3 levels with fat distribution & epicardiyal fat in obese patients
Authors: Dedeoğlu, Özen
Advisors: Güzin Fidan Yaylalı
Keywords: Obez
Vücut Yağ Dağılımı
Epikardiyal Yağ
Vitamin D
Osteokalsin
Pentraksin 3
Obese
Body Fat Distribution
Osteocalcin
Pentraxin 3
Epicardiyal Fat
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Obezite; kronik ve multifaktorial bir hastalıkdır. Bu patolojik süreçte vücut yağ dağılımının ve özellikle visseral yağın etkisi önemlidir. Vücut kitle indeksinin 25 hidroksi vitamin D üzerindeki etkilerinin farklılığı gösterilmiştir. Son yapılan çalışmalar osteokalsin ile vücut yağ kitlesi ve açlık kan şekeri arasında negatif korelasyon vardır. Pentraksin 3; CRP ile homolog yapıyı paylaşan bir akut faz proteinidir. Obezite kronik inflamatuar bir durum olarak düşünülmektedir. Çalışmaya menopoz öncesi 17-55 yaş aralığındaki 73obez ve 53normal kilolu kadınlar alınmış ve 25(OH) D vitamini, PTH. Osteokalsin ve PTX3 araştırılmıştır Vücut yağ dağılımı ultrasonografi ile değerlendirildi. Ayrıca vücut yağ oranı ve dağılımı biyoelektrikimpedans yöntemi ile TANİTA cihazı ile değerlendirilmiştir. EPF ekokardiyografi ile ölçülmüştür. PTH bel çevresi ile pozitif koreleyken, 25 (OH)D ile visseral yağ dokusu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf ilişki vardı. Aynı zamanda toplam yağ kitlesi 25 (OH) D ile negatfi korele bulundu. 25 (OH) D ile karotis intima media kalınlığı(KİMT) negatif korele iken PTH ile KİMT pozitif korele bulundu. Osteokalsin obezlerde belirgin düşük bulundu. OC ile KİMT, VF, SCF ve PPF arasında korelasyon yoktu. Regresyon analizinde PTX3 ile cilt altı yağ dokusu ve bel çevresi arasında negatif yönde ilişki vardı. Etnik köken, yaş ve cinsiyet bu ilişkilerde tol oynar. Bizim çalışmamız premenapozal Türk kadınlarda yapılmıştır. Vitamin D, PTH yağ dağılımı ve kardiyovasküler olaylar ile ilgili bulundu.Osteokalsin obezlerde düşükken yağ dağılımı ile ilişkisi bulunamadı. PTX3’ün obezitede rolü ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
Obesity is chronic and multifactorial disease. In this pahtolocigal process fat distrubution, especially visceral adipose tissue is very important. It has been demonstrated that there are differences in the effect of body mass index (BMI) on the serum 25-hydroxyvitamin D levels (25-OH D. Recent studies suggested that plasma levels of osteocalcin(OC) were negatively associated with both fat mass and plasma glucose. Pentraxin 3 (PTX3) is an acute-phase protein that shares structural homology with C-reactive protein (CRP). Obesity is considered chronic inflammatory states. 73obese premenapousal women (aged 17-55 years) and 53women with normal BMI took part in this study. Serum concentrations of osteocalcin, PTX3, PTH, 25-OH D were measured. Body fat distrubution was evaluated by ultrasonography. Total fat and fat ratio were also measured by Bioelectrical Impedance Analysis (BIA).EPF were also measured by ecocardiyography. 25-OH Dwere correlated negatively with waist circumference and VFT. Whereas PTH levels were positively correlated with WC. Total fat mass measured was also negatively correlated wtih 25-OH D. CIMT was negatively correlated with 25-OH D and positively correlated with PTH. OC was significantly lower in obese subjects. There wasn’t any correlation between OC and VFT, SFT, PFT or EFT. Multiple regression analysis showed that PTX3 is correlated with WC and SCF. Ethnicity, gender, and age may play a role in mediating this relation. This study showed that in premenopausal Turkish obese women, vitamin D may have a contributing factor on fat distribution so on cardiovascular risks in obesity. Although OC is lower in obese subjets it does not have any correlation with fat distribution To clarify PTX3 role in obesity further studies are needed.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 18/11/2014 tarih ve 2014TPF048 kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1134
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özen Dedeoğlu.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

44
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.