Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/113
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzdemir, Serkan-
dc.date.accessioned2014-12-04T12:03:31Z-
dc.date.available2014-12-04T12:03:31Z-
dc.date.issued2014-10-01-
dc.identifier.citationÖZDEMİR S., “Nakit Akış Tablosunun Hazırlanmasında Yöntem Tartışmaları ve TMS 7 Standardı Şartlarına Uygun Brüt(Dolaysız) Yönteme Göre Örnek Bir Uygulama”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:125, ISSN: 1303-5444, 57-76, 2014en_US
dc.identifier.issn1303-5444-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/113-
dc.description.abstractİşletmeler sağlıklı yönetim kararları alabilmek için, doğru ve detaylı nakit akış verilerine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla düzenlenen nakit akış tabloları, TMS 7’nin 18 inci maddesine göre “Brüt (Dolaysız)” ve “Net (Dolaylı)” olmak üzere iki yöntemle hazırlanabilmektedir. Standart, işletmeleri yöntem seçme konusunda serbest bırakmıştır. Çalışmada ilgili literatür ışığında, nakit akış tablosu düzenlemede dolaysız yöntemin işletmelere sağlayacağı avantajlar dolaylı yöntem ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dolaysız yöntemle ilgili uygulayıcıların “dolaysız yöntem karmaşık ve maliyetli bir yöntemdir” algısının değiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, standart şartlarına uygun, detaylı bir nakit akış tablosu uygulaması yapılmıştır. Tablo kalemlerindeki verilerin nasıl elde edildiği detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Uygulama çalışması, dolaysız yöntem ile hazırlanan nakit akış tablolarının varsayılanın aksine anlaşılır ve sade bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca tablo verilerinin birçoğunun mevcut finansal durum ve gelir tablolarından karşılandığı düşünülürse, veri elde etme maliyetlerin de de ekstra bir farklılık olmadığı görülmektedir. Çalışma sonucunda, nakit akış tablosu düzenlemede yaşanan dolaysız-dolaylı yöntem tartışmasında, dolaysız yöntem lehine bir farkındalık yaratılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherMali Çözüm Dergisien_US
dc.relation.ispartofseries1;125en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNakit Akış Tablosuen_US
dc.subjectTMS 7en_US
dc.subjectDolaysız Yöntemen_US
dc.titleNakit akış tablosunun hazırlanmasında yöntem tartışmaları ve TMS 7 standardı şartlarına uygun brüt(dolaysız) yönteme göre örnek bir uygulamaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid164421en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept23.05. Marketing and Advertising-
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nakit Akım Tablosu Brüt Yöntem.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

90
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.