Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1148
Title: Sıcaklığın iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta l.) yavru cinsiyet oranlarına ve ergin göçlerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of temperature on the sex of loggerhead sea turtle (caretta caretta l.) Hatchlings and migration patterns of adults
Authors: Sezgin, Çisem
Advisors: Kaska, Yakup
Keywords: Caretta Caretta
Cinsiyet Oranı
Sıcaklık
Uydu Cihazı
Türkiye
Yuvalama Arası Dönem Dalyan
Sex Ratio
Temperature
Satellite Telemetry
Internesting Period
Dalyan
Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Deniz kaplumbağalarının korunmasında sıcaklık önemli faktörlerden birisidir. Özellikle küresel ısınmanın çeşitli etkileri deniz kaplumbağalarının yok olmasına neden olabilir. Bu çalışmada, sıcaklığın yuvalardaki cinsiyet oranlarını nasıl değiştirdiği, yuvalayan kaplumbağaların yuvalama arası dönemde tercih ettikleri deniz suyu sıcaklığı ve derinliği ve kaplumbağaların denizdeki göçlerini nasıl gerçekleştirdikleri araştırılmıştır. Bu amaçla 2012-2014 yılları arasında, Dalyan Kumsalında yuva yapan İribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) yuvalarına yerleştirilen 140 adet elektronik sıcaklık kaydediciden elde edilen sıcaklık verileri kullanılarak, yavru cinsiyet oranları hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda yuvalarda 2012 yılında % 89,75±7,32; 2013 yılında % 62,83±9,51 ve 2014 yılında % 72,23±16,06 oranında dişi bireyin meydana geldiği saptanmıştır. Bu verilere göre, yuvalama sezonunun başında ve sonunda sezonun orta kısmına göre daha fazla erkek birey oluşumu gözlenmiştir. Kaplumbağaların yuvalama arası dönemlerdeki dalma davranışlarını incelemek amacıyla, 16 dişi kaplumbağaya derinlik, sıcaklık ve zaman kaydediciler takılarak veriler kaydedilmiştir. Bu dönemde genellikle 3 ile 20 metre derinlikte zaman geçiren kaplumbağalar, ortalama 5 metreye (maksimum 41 metre) dalmışlardır. Uydu cihazı ile takip edilen 9 adet deniz kaplumbağasının günde ortalama 14 km (maksimum 50 km) yol kat ettikleri saptanmıştır. Gerek kumsaldaki cinsiyet oranı sonuçları gerekse deniz suyu sıcaklığının deniz kaplumbağalarının dalma ve göç davranışlarını nasıl etkilediği deniz kaplumbağalarının korunması açısından tartışılmıştır.
Temperature is one of the very important factors for sea turtle conservation. Especially various effects of the global warming may lead sea turtles extinction. In this study, how temperature changes the sexual ratio of the nests; the preferred sea water temperature and depth of the nesting turtles in the internesting period and how turtles perform their offshore migration were investigated. Fort his purpode, sexual ratios of the hatchlings of Loggerhead sea turtles (Caretta caretta) nesting Dalyan Beach between 2012-2014 were calculated with the data received from 140 temperature recorders which were placed in their nests. As a result of these calculations it was determined that in 2012 89.75±7.32 %, in 2013 62.83±9.51 % and in 2014 72.23±16.06 % female individuals were occured. According to this data it was observed that more male individuals occured at the beginning and end of the nesting season than the middle part. To examine their diving behaviors during internesting periods, depth, temperature and time data were recorded by attaching recorders to 16 female turtles. In this period sea turtles were usually spending their time between 3 and 20 meters, diving 5 meters on avarege (max. 41 meters). 9 Sea turtles tracked by sattelite tags were travelling a distance of approximately 14 km (max. 50 km ) daily. Both studies about the sex ratios of hatchlings and how temperature of the sea water has an effect on the diving and migration behaviours of the sea turtles were discussed in term of sea turtles conservation.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2014FBE001 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1148
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çisem Sezgin.pdf5.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.