Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1168
Title: Prefabrik sanayi yapılarının deprem performansının belirlenmesi için hızlı değerlendirme yöntemi
Other Titles: A rapid evaluation method for determining seismic performance of precast industrial buildings
Authors: Şevket Murat Şenel
Kayhan, Ali Haydar
Keywords: Kapasite Spektrumu Yöntemi
Prefabrik Yapılar
Statik İttirme Analizi
Hızlı Değerlendirme
Deprem Performansı
Capacity Spectrum Method
Precast Buildings
Pushover Analysis
Rapid Evaluation
Seismic Performance
Issue Date: 2004
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ülkemizin büyük bir bölümü deprem riski altodadır. 1998 Adana ve 1999 Marmara depremleri sadece konutların bulunduğu yerleşim bölgelerinde değil, ülkemizin önemli yatırımlarının bulunduğu sanayi bölgelerinde de ciddi hasara sebep olmuştur. Ülkemizde sanayi yapılarının büyük çoğunluğu prefabrik, tek katlı, birleşimi mafsallı yapılardan oluşmaktadır. Bu yapıların ülke ekonomisi açısından önemi büyüktür. Yaşanan deprem felaketleri sadece binaların değil, binaların içine yatırılan çok büyük miktardaki sermaye birikiminin de kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu durum muhtemel bir deprem felaketinden önce prefabrik sanayi yapılarının deprem davranışlarının daha ayrıntılı olarak incelenmesi, takviye gerektiren yapıların belirlenmesi için hızlı değerlendirme kriterlerinin saptanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, tek katlı, birleşimi mafsallı sanayi yapılarının deprem davranışlarının ve performanslarının belirlenebilmesi için Kapasite Spektrumu Yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler yardımı ile bu tarz yapılar için basitleştirilmiş bir hızlı değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir.
1998 Adana and 1999 Marmara earthquakes caused many precast industrial buildings to be damaged. In this study, seismic behaviour of one-storey, pin connected precast industrial buildings and the effect of some structural and nonstructural parameters on this behaviour are investigated by using Capacity Spectrum Method. These parameters are building height, column dimensions, reinforcement ratio, roof girder length, concrete class and soil class. Then, the results obtained by using Capacity Spectrum Method and seismic design provisions of current Turkish earthquake code are compared. Two types of failure criteria were used for this aim: flexural hinges at the base of the columns and pounding of the precast elements at the roof level. Finally, a statistical study is carried out to find an equation for rapid evaluation of performance levels of one-storey, pin connected precast buildings.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1168
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Haydar Kayhan.pdf2.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

750
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.