Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1178
Title: Toprak dolgu yapıların projelendirilmesinde geoteknik çalışmalar
Other Titles: Geotechnical studies in earthfilled structure design
Authors: Devrim Alkaya
Esener, Aziz Barış
Keywords: Geoteknik Çalışmalar
Toprak Dolgu Yapılar
Proje
Geotechnical Studies
Earthfilled Structure
Design
Issue Date: 2005
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Mühendislik hizmetleri pahalı ve bulunması zor olan kile alternatif olarak geçirimsizlik amaçlı dolgularda kullanılabilecek bir zemin elde etmek amacı ile yapılan bu çalışmada; katkı malzemesi olarak bentonit ve çimento, ana malzeme olarak da kum seçilmiştir. Katkı malzemesi olarak bentonit ve çimentonun seçilmesinin ana sebebi, geçirimsizlik fonksiyonlarının bulunması ve kolaylıkla elde edilebilmeleridir. Denizli ili Buldan ilçesi Yenicekent beldesindeki kum ocaklarının değerlendirilmesi ve bölgede geçirimsizlik amaçlı yapılabilecek bir dolgu yapısı için ön çalışma teşkil etmesi amacıyla ve ucuz olması nedeniyle kum, deneylerde ana malzeme olarak tercih edilmiştir. Geçirimsizlik amaçlı tabaka elde etmek amacı ile yapılan çalışmada esas kriter permeabilite olmak koşuluyla, tüm karışımlara düşen seviyeli permeabilite, standart proktor ve serbest basınç deneyleri uygulanmıştır. Bentonitin su adsorbe edebilme özelliğinin yüksek olması nedeni ile bentonit-kum karışımların tümü likit limit, %10 ve %20'i bentonit katkılı karışımlar da konsolidasyon deneyine tabi tutulmuştur. Yapılan deneysel çalışmalarda kullanılan üç tip karışım arasından %10 bentonit katkılı karışım, katı atık depolama tesislerinin kil şilteleri ve toprak dolgu barajların kil çekirdekleri için gerekli olan sınır şartları sağlayan en ekonomik çözüm olmuştur.
In this research; which was prepared to have a soil that can be used in fills aiming impermeability as an alternative to clay that is difficult to find and that has expensive engineering services; bentonite and cement were choosen as admixture and sand was chosen as the main metarial. The main purpose of choosing bentonite and cement as admixture is that they are impermeable and easy to find. Sand is chosen as main metarial on experiments in order to take into account to use the avalilable sand pits in Yenicekent in Denizli and to have a pre-investigation for an impermeable fill. The ather reason for choosing the sand, as a main meterial, it is cheap. In this study where the aim is to have an impermeable soil in which the most important criteria is impermeability; falling head permeability, standart procktor and unconfined compression test were applied to all mixtures. Since water absorptionof bentonite is high, liquid limit test was applied to all sand-bentonite mixtures and consolidation test was applied to sand-bentonite mixtures having %10, %20 of bentonite. According to the result of the tests, the mixture including %10 bentonite+%90 sand is the most economical solution and the most ideal alternative mixture that satisfies the limit values needed for clay core of earth fill dams and clay liner system of solid waste storage areas.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1178
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aziz Barış Esener.pdf943.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.