Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1179
Title: Fen bilgisi öğretmen adaylarının kalıtım konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Identification of preservice science teacher students knowledge level on genetic concepts
Authors: Yıldırım, Barış
Advisors: Kutret Gezer
Keywords: Fen Bilgisi Eğitimi
Bilgi Düzeyleri
Science Education
Knowledge Level
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının, genetik kavramlardaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2005-2006 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinden 86 öğrenci, 4. sınıf öğrencilerinden 97 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarına Koçakoğlu (2002) tarafından hazırlanmış, 18 sorudan oluşan bir bilgi testi uygulanmıştır. Uygulanan bilgi testinde gen, DNA, kromozom, nükleus, allel, genetik bilgi, genetik kod, genetik kopyalama, genetik mühendisliği terimleri ile ilgili sorular bulunmaktadır. Testin güvenirliği 0,72 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları. SPSS paket programıı kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen veriler t-testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri ile değerlendirilerek bulgular yorumlanmıştır. Öğrencilerin bilgi testine vermiş oldukları cevapların yüzde ve frekansları hesaplanmıştır. Öğrencilerin genetik kavramlardaki bilgi düzeylerinin cinsiyet, mezun oldukları lise türü, bölümü isteyerek seçmeleri, sınıflarına göre farklı olmadığı tespit edilmiştir. Fakat fizik ve kimya alanına göre biyoloji alanına daha çok ilgi duyan öğrencilerin bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
This study has been conducted to understand the knowledge level of freshman and senior students on genetic concepts for biology lesson. The sample of this study was composed of 86 freshman and 97 senior students of faculty of education and department of primary science education in Pamukkale University in the fall term of 2005-2006 educational year. In this study, a knowledge test which was prepared by Koçakoğlu (2002) was administered to students. The test consists of 18 questions that are related with gene, DNA, chromosome, allel, nucleus, genetic information, genetic code, genetic engineering, genetic copying terms. The reliability of test was found to be 0,72. Data of the study was analyzed by using SPSS packet program. Obtained data were analyzed by using t-test and one-way variance analysis. The percentage and frequency of students? responses to the knowledge test were calculated. The knowledge level of students on genetic concepts did not display any differences according to their gender, type of graduated high school, willingness to preference their department and their education level. On the other hand, students who were found higher knowledge level were interested in biology rather than physics and chemistry.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1179
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barış Yıldırım.pdf322.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

220
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.