Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/118
Title: TFRS 8 faaliyet bölümleri standardının getirdikleri ve bir bölümsel raporlama uygulaması
Other Titles: What the new standards of TFRS 8 activity divisions
Authors: Elitaş, Cemal
Özdemir, Serkan
Keywords: TFRS 8
Bölümsel Raporlama
Faaliyet Bölümlendirmesi
Publisher: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
Source: ELİTAŞ C., ÖZDEMİR S., “TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardının Getirdikleri Ve Bir Bölümsel Raporlama Uygulaması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt
Series/Report no.: 14;3
Abstract: İşletmeler, dünya ticaret hacminin büyümesi ile beraber birden çok alanda faaliyet göstermeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da işletmelerin faaliyetlerinin, bölümlere ayrılarak incelenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. IASB ve FASB tarafından yönetilen uluslararası finansal raporlama standartlarının oluşturulması sürecinde, IAS 14 ve SFAS 131 standartlarının birleştirilmesi ile oluşturulan IFRS 8 standardı, 31 Aralık 2008 tarihinden sonraki dönemlerde kullanılmak üzere yayınlanmıştır. Türkiye’de de eşzamanlı olarak yayınlanan TFRS 8 standardının, TMS 14 standardı ile karşılaştırıldığında bölümsel raporlama uygulamalarına olumlu katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Türkiye’de çok kısa geçmişe sahip bölümsel raporlama uygulamaları işletmeler tarafından tam olarak anlaşılamamışken, TFRS 8 standardı ile yapılan önemli değişiklikler, uygulama alanında önemli sıkıntılar yaratmıştır. Şirketlerin bölümsel raporları incelendiğinde çok farklı uygulamalar ile karşılaşmak mümkündür. Hatta bazı şirketlerin standart şartlarının dışına çıktığı da görülmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/118
ISSN: 1302-258X
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFRS 8 Uygulama.pdfAna Makale447.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

142
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.