Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1184
Title: Zeytinyağı ve pirina yağındaki bap kirliliğinin HPLC ile tespiti
Other Titles: Determination of BAP in olive oil and pomace olive oil
Authors: Çıtak, Demirhan
Advisors: Mustafa Zafer Özel
Keywords: Zeytinyağı
Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar
Benzo(a)piren
Katı Faz Ekstraksiyonu
HPLC
Olive Oil
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Benzo(a)pyrene
Solid Phase Extraction
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) atmosferde, su kaynaklarında ve gıdalarda yaygın bir biçimde bulunurlar. PAH'lar yakıtların tam yanmamasından meydana gelirler. PAH emisyonu çevreye yaydığı kanserojen etkilerden dolayı dikkat çekmektedir. Benzo(a)piren (BaP) en tehlikeli olanıdır. Bitkisel yağlar bazı PAH'ları içerirler. Ege Bölgesi'nden toplanan zeytin yağlarında BaP miktarları hızlı bir katı faz ekstraksiyondan (SPE) sonra HPLC ile belirlendi. Aydın bölgesinden toplanan yağlarda ortalama 14.71 µg/kg BaP bulunurken, zmir bölgesinden toplanan yağlarda bu değer olarak 9.73 µg/kg bulundu. En fazla BaP miktarı Aydın'dan toplanan pirina yağında (57.8 µg/kg) belirlendi. Sadece üç tane zeytinyağında BaP tespit edilmedi. Zeytinyağında bulunan yüksek miktarda BaP çevre koşullarından karışmış olabilir.
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) are widely distibuted in the atmosphere, water sources and foods. The major source of PAH is the incomplete combustion of hydrocarbons. Concerns about emissions of PAH to the environment arise because of their carcinogenic effects. Benzo(a)pyrene (BaP) is the most toxic one. Vegetable oils may contain some PAH. A rapid solid phase extraction (SPE) method followed by HPLC determination set up for BaP in olive oil samples collected in Aegean region. Average BaP determination was found from Aydın and zmir regions respectively, 14.71 and 9.73 µg/kg. The highest BaP concentration was found in the pomace olive oil from Aydın (57.8 µg/kg). Only three olive oil samples did not contain any BaP. The high BaP concentration found in olive oil could be due to the contaminants in the environment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1184
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demirhan Çıtak.pdf7.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 6, 2024

Download(s)

50
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.