Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1185
Title: Jeotermal enerjiden yararlanılarak kuyu içi eşanjörü yardımıyla konut ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının karşılanması
Other Titles: Heating of the house utilizing geothermal energy by the aid of downhole heat exchanger and providing of the hot water demand
Authors: Mehmet Atılgan
Arslan, Ebru
Keywords: Enerji
Jeotermal Enerji
Kuyu İçi Eşanjörü
Energy
Geothermal Energy
Downhole Heat Exchanger
Issue Date: Jul-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Dünya nüfusu artıyor ve aynı zamanda endüstriyel teknoloji gelişiyor. Bundan dolayı, her geçen gün enerji gereksinimi büyüyor. Biz enerji gereksinimimizin çoğunu fosil yakıt kaynaklarından sağlıyoruz. Sonuç olarak, bu kaynaklar tükeniyor ve diğer taraftan yüksek gaz emisyonu global ısınmaya neden oluyor. Gelişmekte olan ülkeler ve araştırma merkezleri dikkatlerini yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine odaklanmışlardır. Jeotermal enerji yenilenebilir bir enerjidir ve Türkiye'de Menderes havzası boyunca dağılmıştır. Bu çalışmada; genel jeotermal enerji konuları incelendi sonra bir konutun ısı ihtiyacı hesaplandıktan sonra, bu gereksinimi karşılamak için bir kuyu içi eşanjörü tasarlandı. Hesaplarda hazır kişisel bilgisayar (PC) programı kullanıldı. Giriş değerlerine göre farklı durumlar karşılaştırıldı. Çıkış değerlerinin değişimleri hem muhafazalı ve hem de taşınım desteli tipteki kuyu içi eşanjörleri için tablo ve grafikler üzerinde gözlemlendi. Tek sarımlı serpantinli muhafazalı tipteki ısı eşanjörleri daha kararlı değişim gösterdi.
World population is increasing and also industrial technology is devoloping. Therefore, energy demand is growing with each passing day. We are providing the most of our energy demand from the fossil fuel resources. As a result, these resources are going to be exhausted and on the other hand high gas emission causes the global warming. Developing countries and research centers have been focusing their attention on the new and renewable energy sources. Geothermal energy is a renewable energy and spread out on the Menderes river basin in Turkey. In this study; it was investigated general geothermal energy topics then after calculating the heat demand of a house, it was desingned a downhole heat exchanger to overcome this demand. It was used already prepared PC programme in the calculations. According the input values it was compared alternative situations. The variation of the output values were seen both ''casing'' and ''promotor'' type downhole heat exchangers on the tables and graphes. One loop casing type downhole heat exchanger gave more stable variation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1185
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ebru Arslan.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

48
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.