Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1189
Title: Dökme demirden imal edilen hadde merdanelerinin aşınma davranışına bakır katkı oranının etkisi
Other Titles: he effect of adding ratio of copper to the wear behavior of rolls manufactured by cast iron
Authors: Tan, Engin
Advisors: Mehmet Yüksel
Keywords: Hadde Merdanesi
Aşınma
Dökme Demir
Bakır
Rolling Roll
Wear
Cast Iron
Copper
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Dökme Demirden İmal Edilen Hadde Merdanelerinin Aşınma Davranışına Bakır Katkı Oranının Etkisi ÖZET Hadde merdanesi kullanımında karşılaşılan en büyük problemlerden birisi hadde merdanelerinin aşınmasıdır. Merdanelerin aşınma direncine alaşım elementlerinin etkisi büyüktür. Alaşım elementi miktarlarında yapılacak ayarlamalar ile bu problemin giderilmesi mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada; hadde merdanelerinin aşınmasına bakır oranının etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Hadde merdanelerinin çalışma koşulları esas alınarak altı farklı bakır içeriğine sahip lamel grafitli dökme demir numuneler, pin-on-disc (disk üzeri pim) aşınma deney yöntemine göre metal-metal aşınma deneylerine tabi tutulmuş ve sonuçlar irdelenmiştir. Bu çalışmanın ilk bölümünde dökme demirlerin aşınması üzerine daha önceki yapılan çalışmalar incelenmiş ve çalışmanın amacı belirtilmiştir. İkinci bölümünde dökme demirlerin metalürjisi tanımlanmış ve dökme demir sınıflandırmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, deneysel çalışmaların ana malzemesini oluşturan lamel grafitli dökme demirlere alaşım elementlerinin (detaylı olarak bakırın) etkisi incelenmiş ve alaşım elementlerinin birlikte etkisi irdelenmiştir. Dördüncü bölümde, tasarımından malzeme seçimine, döküm teknolojilerinden kalite kontrollerine kadar hadde merdaneleri her yönüyle ele alınmış, piyasadaki kullanım örneklerine yer verilmiştir. Beşinci bölümde deneysel çalışmalar detaylıca verilmiştir. Altıncı bölümde ise deneysel sonuçlar ortaya konmuştur. Çalışmanın yedinci ve son bölümünde ise deneysel sonuçlar genel olarak değerlendirilmiştir.
The Effect of Adding Ratio of Copper to the Wear Behavior of Rolls Manufactured by Cast Iron ABSTRACT One of the biggest problem of using rolling roll is wear. Effect of alloy elements to wear behaviour of rolls is so many. Solving this problems can be possible by adjustment of alloy elements amounts. One of alloy elements used for rolls is copper. In this study, materials used in manufacturing rolling rolls, their constructive properties and their casting methods have been investigated. Furthermore, it has been investigated the effect of adding ratio of copper to wear behavior on the chosen casting iron materials with lamellar graphite. Metal-metal wear experiments have been conducted by using different copper contents in cast iron materials and results had been commented on. In first section of study; it had been investigated previous studies about wear of cast iron and determined aim of this study. In second section; it had been identified metallurgy of cast iron and had been done classification of cast irons. In third section; it had been investigated effect of alloy elements to wear behaviour of lamellar graphite cast iron (especially copper) and commented on effect of alloy elements with each other. In fourth section; rolls from construction to choosing of material, from casting technologies to quality contrails had been investigated by all direction and determined using examples in different sectors. In fifth section; experimental results had been given. In the end of all sections; experimental results had been commented on generally.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1189
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Engin Tan.pdf6.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on May 27, 2024

Download(s)

758
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.