Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1195
Title: Denizli horozu trake, sirinks ve akciğerinin histolojik ve histokimyasal yapılarının araştırılması
Other Titles: Denizli investigation of histological and histochemical characteristics of trachea, syrinx and lung of the Denizli cock
Authors: Özdemir, Fatma
Advisors: Nazan Keskin
Keywords: Akciğer
Denizli Horozu
Karboksilli-Sülfatlı Karbohidratlar Sirinks
Trake
Carboxylated-Sulfated Carbohydrates
Denizli Cock
Lung
Syrinx
Trachea
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Denizli Horozu, uzun ötüşe ve güzel görünüme sahip özel bir ırktır. Bu çalışmada, Denizli horozunun trake, sirinks ve akciğer dokuları histolojik ve histokimyasal olarak ışık mikroskobu düzeyinde araştırılmıştır. Trake; dıştan kas tabakası, içten yalancı çok katlı silli silindirik epitel ile çevrili, araları bağ doku ile dolu tam kıkırdak halkalardan oluşmaktadır. Epitelde mukus bezleri ve goblet hücreleri yer alır. Kıkırdak kapsüller etrafında elastik fibril materyal yoğun olarak bulunur. Elastik fibriller, perikondriumda kahverengi ipliksi yapılar halinde yerleşmektedir. Mukus bezlerinde sülfatlı ve karboksilli karbohidratlar yoğun olarak bulunur. Sirinks, trake ve bronşlar tarafında halkasal, orta kısımda yassı kıkırdak halkalardan oluşmaktadır. Kıkırdak dokunun lümene bakan tarafı epitel ile örtülüdür. Yuvarlak kıkırdak halkaların üzerindeki epitel, mukus bezleri içeren yalancı çok katlı silli silindirik epitelden, yassı kıkırdaklar üzerindeki epitel ise çok katlı kübik epitelden yapılıdır. Trakeden gelen havayı ikiye bölen pessulus ile, trake bronşlara ayrılır. Sirinkse ait kas tabakası bulunmamaktadır. Halkasal kıkırdaklar toluidin blue ve alcian blue ile metakromazi göstermiştir. Yassı kıkırdaklar arasındaki ligamentlerde yoğun elastik fibril materyali bulunmaktadır. Timpanik membranlarda sülfatlı ve karboksilli karbohidratlar daha yoğundur. Akciğerler; hava kapilleri, parabronşlar, ve kan damarlarından yapılıdır. Hava kapillerinde, tip I ve tip II pnömositlerle, makrofajlar, mast hücreleri, lenfositler ve çekirdekli eritrositler yer almaktadır. Bronşiyoller, tek katlı silli silindirik epitelden oluşmaktadır. Epitel hücreleri arasında, goblet hücreleri, silsiz ve lümene doğru çıkıntı yapmış klara hücreleri bulunmaktadır. Hava kapillerlerinde, kısa ipliksi elastik fibril yapılar yer almaktadır. Bronş epitelinde, karboksilli-sülfatlı karbohidratlar daha yoğundur. Denizli Horozunun ses çıkarma mekanizması ile ilişkili trake, sirinks ve akciğerlerinin histolojik ve histokimyasal özelliklerinin araştırılması, ırkın özelliklerinin belirlenmesi bakımından önemli olabilir.
Denizli cock is a special race having a long period of crowing and beautiful appearance. In this study, the trachea, syrinx and lung histology and histochemistry of Denizli cock has been examined at the light microscope level. Trachea is composed of cartilage rings which are filled connective tissues among them. It is surrounded by muscles at the outerside and by pseudostratified epithelial cells having cillia at the innerside. There are mucous glands and goblet cells in the epithelium. Elastic fibrillar materials are denser around capsules in cartilage, and they are thin and brown fibrilles in perichondrium. Sulfated-carboxylated and neutral carbohydrates are extensively found in the mucous glands. Syrinx is composed of circular cartilages at the trachea side and C-shaped cartilages at the bronches side, and squamous cartilages in the middle. All is covered by an epithelial layer at the luminal side. It is pseudostratified epithelial layer of cells having cillia on the circular cartilages and stratified cuboidal epithelium on the squamous cartilages. The pessulus divides the bronches into two branches. Syrinx does not has muscle layer. The metachromasi is observed in circular cartilages stained with toluidine blue and alcian blue. The intensive elastic fibrillar materials are found in the ligaments between squamous cartilages. Tymphanic membranes have denser sulfated- carboxylated carbohydrates. Lungs are composed of air capillaries, parabronchi and blood vessels. Type I and II pneumocytes, macrophages, mast cells, lymphocytes, and nucleated erytrocytes are found in air capillaries. Bronchioles are made of simple columnar ciliated epithelial cells. Goblet cells, noncilliated clara cells protruded to lumen are located in the epithelium. Elastic fibrillar materials are found in the walls of air capillaries. Sulfated- carboxylated carbohydrates are found denser than sulfated carbohydrates in the epithelium of bronchioles. The investigation of histological and histochemical characteristics of the organs (trachea, syrinx and lung) related with long period of crowing of Denizli cock may be important for the determination of the characteristics of Denizli cock.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1195
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Özdemir.pdf4.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 6, 2024

Download(s)

68
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.