Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1197
Title: Düzensiz sonlu fark hesap şeması kullanılarak iki boyutlu yeraltısuyu akımının modellenmesi
Other Titles: Two dimensional modelling of groundwater flow using variable finite difference sheme
Authors: Halil Karahan
Gürarslan, Gürhan
Keywords: Düzensiz Sonlu Fark Hesap Şeması
İki Boyutlu Yeraltısuyu Akımı
Modellenme
Variable Finite Difference Sheme
Two Dimensional Groundwater Flow
Modelling
Issue Date: 2004
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yeraltısuyu modellemesinde en yaygın kullanılan nümerik metodlar sonlu farklar metodu, sonlu elemanlar metodu ve sınır elemanları metodudur. Son yıllarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sonucunda kısmi diferansiyel denklemleri çözmek oldukça kolaylaşmıştır. Bu çalışmada, iki boyutlu yeraltısuyu akımı incelenerek sayısal bir model geliştirilmiştir. Yeraltısuyu akımına ait değişken zemin özelliklerini içeren zamana bağlı kısmi diferansiyel denklem; belirli sınır koşullan altında, düzensiz sonlu fark hesap şeması kullanılarak çözülmüştür. Programda implisit bir algoritma kullanılmıştır. Yoğun matris işlemlerinden kurtulmak için Gauss-Seidell iterasyon şeması kullanılmıştır. Hızlandırıcı olarak S.O.R. (ardışık aşın rahatlama) tekniği seçilmiştir. Geliştirilen çözüm modeli kullanılarak bazı örnekler çözülmüş ve hidrolik yük değerleri açısından uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. Çözülen örneklere ait detaylı bilgiler ilgili bölümlerde sunulmuştur.
Most common numerical methods used in groundwater modelling are finite differences method, finite elements method and boundary elements method. Solving partial differential equations gets easy in result of developments in computer technologies in recent years. In this study, a numerical model was developed by researching 2D groundwater flow. Transient partial differential equation that included variable soil properties of groundwater flow was solved with spreadsheet program using variable finite differences scheme under the definite boundary conditions. Implicit algoritm was used in this program. Gauss-Seidell iteration sheme was used to accomplish matrix algebra. S.O.R. (successive over-relaxion) technique was selected as an accelerator. Using the developed solution model, several examples have been solved, and good agreement have been obtained in terms of hydraulic heads. Detailed information of solved examples are represented in related sections.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1197
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gürhan Gürarslan.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

28
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.