Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1204
Title: Kavram haritası yönteminin öğrencilerin periyodik tablo konusunu anlamalarına etkisi
Other Titles: The effectiveness of concept mapping instruction over traditionally designed chemistry instruction on understanding of periodic properties concept
Authors: Kaymak, Hacer
Advisors: Hüseyin Bağ
Keywords: Kavram Haritası
Periyodik Özellikler
Kimya Ders Başarı Testi
Kimya Dersi Tutum Ölçeği
Bilimsel İşlem Beceri Testi
Concept Mapping
Periodic Properties
Chemistry Course Achievement Test
Chemistry Attitude Scale
Science Process Skill
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, kavram haritalarının öğrencilerin periyodik özellikler konusunu anlamalarına olan etkisi incelenmiş ve geleneksel yöntemle karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 2004-2005 döneminde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde, aynı öğretim elemanının yürüttüğü Kimya I dersini almakta olan iki birinci sınıfından, toplam 54 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada belirlenen iki gruptan, kontrol grubuna sadece geleneksel öğretim yöntemi ile ders anlatılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere ise geleneksel anlatımın yanında kavram haritaları kullanılmıştır. Her iki gruba da ön test ve son test olarak Kimya Ders Başarı Testi uygulanmıştır. Çalışmanın başında Kimya Ders Tutum Ölçeği öğrencilerin kimya dersine karşı tutumlarını ve Bilimsel şlem Beceri Testi'de öğrencilerin bilimsel işlem becerilerini ölçmek için uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezleri Bağımlı ve Bağımsız t-testi kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar, kavram haritalarının periyodik tabloda değişen periyodik özellikler konusuyla ilgili bilimsel kavramların anlaşılmasında daha etkili olduğunu göstermiştir.
This study was conductud to explore the effectiveness of concept mapping instruction over traditionally designed chemistry instruction on understanding of periodic properties concept. 54 first year students from two classes of a General Chemistry course taught by the same teacher in Pamukkale University in 2004-2005 fall semester were enrolled in the study. There were two groups of students. Students in the control group were instructed only with traditionally designed chemistry instruction. Students in the experimental group studied with the concept mapping through teacher lecture. Both groups were administered Chemistry Course Achievement Test as pre-tests and post-tests and Chemistry Attitude Scale as pre-test; in addition to these Science Process Skill Test was given to both groups at the beginning of the study to determine students? Science process skill level. The hypotheses were tested by using dependent and independent t-test. The results showed that concept mapping instruction caused a significantly better acquisition of scientific conceptions related to Periodic properties changing on Periodic Table than the traditionally designed chemistry instruction.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1204
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hacer Kaymak.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

216
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,276
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.