Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1208
Title: Newton haraket kanunlarının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısına etkileri
Other Titles: The effects of computer assisted teaching on student's success in teaching Newton's movement laws
Authors: Yakar, Harun
Advisors: İzzet Kara
Keywords: Fizik Öğretimi
Bilgisayar Destekli Öğretim
Pasif Uygulamalı Bilgisayar Destekli Öğretim
Aktif Uygulamalı Bilgisayar Destekli Öğretim
Physic Education
Computer Assisted Education
Active Computer-Aided Education
Passive Computer-Aided Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Teknolojinin ve bilgisayar tabanlı öğretim sistemlerinin hızla gelişimi gerek üniversitelerde gerekse ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında uygulanabilecek yepyeni öğretim tekniklerinin oluşturulabilmesine olanak sağlamıştır. ?Bilgisayar Destekli Öğretim? de teknolojinin yeni ve etkin olarak kullanılabildiği bir öğretim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, fizik derslerinde teknolojinin gerekliliğini ortaya çıkarmak, somut kanıtlar elde etmek için bilgisayarlardan yararlanmak uygun mudur sorusunun karşılığı aranmaktadır. Çalışma 2003-2004 öğretim yılının 2. döneminde PAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalındaki 1. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu amaçla iki deney grubu geleneksel öğretim yöntemi uygulanan kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Deney gruplarından grup 2'ye Yarı Aktif Bilgisayar Destekli Öğretim (YAUBDÖ), grup 3'e ise Tam Aktif Bilgisayar Destekli Öğretim (TAUBDÖ) yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, kontrol grubunda bulunan öğrencilere kıyasla grup 2 ve grup 3'te bulunan öğrencilerin fizik dersindeki başarılarında pozitif yönde gelişme olduğunu göstermiştir.
The development of the technology and computer mediated education systems leads to explore new teaching techniques that can be used at university, primary, and secondary classroom settings. Computer assisted education has been gaining acceptance as one of the technology used effectively in education systems. In this study, the necessity of the use of technology in science education was questioned in providing such an evidence whether the utilization of computers in science education is a way to increase achievement. The sample consisted of first class 60 students in Pamukkale University Turkish Department in 2003-2004 2. semester education periods. For this purpose two experimental groups were compared, with the control group using conventional learning approach. The experimental groups were taken the active computer-aided education and passive computer-aided education, respectively. The results indicated that the experimental groups success show a significant and positive change due to control groups students.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1208
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Harun Yakar.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

236
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.