Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1215
Title: İstatistiksel deney tasarımı yöntemi ve bir tekstil işletmesinde uygulanması
Other Titles: Statistical design of experiment technique, application in a textile firm
Authors: Özcan Mutlu
Demir, Leyla
Keywords: Deney Tasarımı
Faktöryel Tasarımlar
2k Deney Tasarımı
Renk Haslıkları
Design of Experiments
Factorial Designs
2k Factorial Design
Colorfastness
Issue Date: 2004
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Deney tasarımı yöntemi son yıllarda sanayi sektöründe yaygın olarak kullanılmakta olan bir kalite iyileştirme tekniğidir. Deney tasarımı teknikleri özellikle yeni ürün tasarımı, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve süreç iyileştirme gibi mühendislik alanlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu tez çalışmasında tekstil mamullerinin en önemli kalite karakteristiklerinden biri olan renk haslıklarından yıkamaya ve sürtmeye karşı renk haslığı üzerinde art işlemlerin etkisi 2 4 tam faktöryel deney tasarımı tekniği kullanılarak incelenmiştir. Koyu renk boyamalarda bu haslıkların her zaman istenen seviyede olmaması nedeniyle bu duruma yol açtığı düşünülen faktörlerden art işlemlerin etkisi araştırılmıştır. Deney tasarımı sonucunda elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edildiğinde art işlemlerin ilgilenilen haslıklar üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat ulaşılan bu sonuç tüm haslıklar için genellenememektedir. Bu nedenle diğer haslıklar için de aynı sonuçlara ulaşılıp ulaşılmayacağı ayrıca araştırılmalıdır.
Design of experiment (DOE) is a quality improvement technique used widely in all industries and plays an important role in most engineering applications such as new product design, process development and process improvement. In this study, an application of DOE in textile industry is presented and discussed. Colorfastness to washing and crocking are two important quality characteristics of textile fabrics. Desired levels of colorfastness to washing and crocking may not usually be obtained for dark color dyeings. In this study, whether the after treatments have effects on colorfastness to washing and crocking are investigated by using 24 factorial design. The results of experiment are analyzed and interpreted statistically. The analysis shows that after treatments have no effects on colorfastness to washing and crocking. However, this result cannot be generalized to all types of colorfastness of textile materials. So, the effects of after treatment to other types of colorfastness should be further investigated in order to reach any firm conclusions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1215
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leyla Demir.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

202
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,164
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.