Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1216
Title: Aminokaliks[4]aren bileşikleri ve bisfenol-A bileşiği ile yeni bileşiklerin sentezi ve bazı özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: The synthesis of new compounds with aminocalix[4]arene and bisphenol-A compounds and investigation of some their properties
Authors: Tunç, Mukaddes M. Can
Advisors: Hasalettin Deligöz
Keywords: Kaliksaren
Azokaliks[4]aren
Bisfenol-A
Polimer Kaliksaren
Spektral Özellikler (UV, FT-IR, 1H-NMR)
Termal Özellikler
Calixarene
Azocalix[4]arene
Bisphenol-A
Polymer Calixarene
Spectral Properties (UV, FT-IR, 1H-NMR)
Thermal Properties
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, amino azokaliks[4]aren ve oligomerik yapıya sahip azokaliks[4]aren bileşiklerinin sentezi ve bu bileşiklerin bazı özelliklerinin incelenmesini içermektedir. Sentez çalışmalarında, literatürde belirtilen yönteme göre 25,26,27-tribenzoiloksi-28- hidroksi-5-(4-aminofenilazo)kaliks[4]aren (A1) sentezlendi. Bu bileşik, DMF- MeOH karışımının çözücü olarak kullanıldığı ortamda NaNO2 ve asetik asit beraberinde Bisfenol-A ile kenetlendi(A2). Daha sonra, 25,27-diasetoniloksi-26,28-dihidroksi-5,17-(4- aminofenilazo)kaliks[4]aren (B1) bileşiği, A1 bileşiği ile aynı şartlarda, etkileştirilerek elde edildi. Sentezlenen bu bileşiğin (B) nitro grupları H2NNH2.H2O-Raney-Ni ile DMF ortamında etkileştirilerek indirgendikten sonra elde edilen B1 no 'lu bileşik, Bisfenol-A ile reaksiyona sokularak oligomerik yapıdaki bileşik B2 elde edildi. Sentezlenen makrosiklik bileşiklerin yapıları spektroskopik teknikler (UV, FT-IR ve 1 H-NMR), element analizi ve termal davranışları ile aydınlatıldı.
This study comprises synthesis and investigation of some properties of these compounds containing amino azocalix[4]arenes and azocalix[4]arene compounds having oligomeric structures. In the synthetic work, the synthesis of 25,26,27-tribenzoyloxy-28-hydroxy-5-(4- aminophenylazo)calix[4]arene (A1), and its conversion to its Bisphenol-A derivative (A2), by the diazo-coupling with Bisphenol-A in DMF-MeOH in the presence of NaNO2 and acetic asit was made according to the literature methods. After that 25,27-diacetoniloxy- 26,28-dihydroxy-5,17-(4-aminophenylazo)calix[4]arene (B1) was obtained by the treatment of the same condition with compound A1. After the reduction of nitro groups of this synthesized compound B with H2NNH2.H2O / Raney-Ni in DMF, compound B1 was obtained, which was sequentially reacted with Bisphenol-A to obtain compound B2 with an oligomeric structure. The molecular structures of the synthesized compounds were characterized by spectroscopic techiques (UV, FT-IR and 1H-NMR), elemantal analysis and thermal behaviours measurements.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1216
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mukaddes M. Can Tunç.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

90
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.