Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1228
Title: Geri dönüştürülmüş polietilenin ve polipropilenin tekrar kullanılabilirliğinin çekme deneyleri ile irdelenmesi
Authors: Öztürk, Orkun
Advisors: Mehmet Yüksel
Keywords: Polipropilenin
Polietilenin
Geri Dönüşüm
Tekrar Kullanılabilirlik
Çekme Deneyleri
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Plastik malzemelerin kullanım miktarları ve kullanım alanları avantajlarının çok fazla olmasından dolayı her geçen gün artmaktadır. Gelişen teknolojiye paralel olarak artan plastik tüketiminin önüne geçilmesi mümkün olamayacağından plastikler ve çevre açısından yapılabileceklerin en mantıklısı onları geri kazanmanın ve değerlendirmenin yollarını aramaktır. Ayrıca petrokimya sektörüne bağlı olan ve her geçen gün kullanımları artan plastiklerin, geri dönüştürülüp kullanılması ülke ekonomisi içinde oldukça önemlidir. Geri dönüşüm ile üretilmiş bir malzemeden orijinal malzemenin mekanik değerlerini beklemek olanaksızdır. Fakat bir optimum nokta bulmak mümkündür. Bu optimum noktalar deneylerle belirlenebilir. Bu çalışmada dünya plastik üretiminin % 45'lik bölümünü oluşturan polietilen (AYPE, HDPE) ve polipropilen (PP) hurdalarının geri dönüştürülebilirliği ve geri dönüşümünün kullanabilirliği çekme dayanımlarındaki değişim göz önünde bulundurularak araştırılacaktır. İlk olarak hurda plastik malzemeler içerisinden polietileni (AYPE, HDPE) ve polipropileni (PP), ayırt etmek için yapılacak deneylerden ve basit uygulamalardan bahsedilecektir. Ayırma işleminden sonra hurda plastik malzemeler, geri dönüştürülerek, saf malzeme içerisine çeşitli oranlarda katılıp belirli oranlarda geri dönüştürülmüş malzeme içeren karışımlar elde edilecektir. Oluşturulan bu karışımlarla enjeksiyon yöntemiyle çekme deneyi numuneleri elde edilecektir. Son olarak da çekme deneyi numuneleri çekme deneyine tabi tutularak çekme dayanımındaki değişimler gözlenecektir. Bu değişim oranlarına bağlıda malzemelerin kullanılabilirlik sınırları belirlenecektir. Ayrıca tipik birer termoplast olan polietilenin (AYPE, HDPE) ve polipropilenin (PP) geri dönüşümlerinin kullanılabilirliğinin, termoset bir malzeme olan fenolformaldehitin (PF, Bakalit) geri dönüşümünün kullanılabilirliği ile karşılaştırılması yapılacaktır.
Due to the advantages of using plastic materials their utilization fields and quantities are increasing rapidly as in last decade. Since it is impossible to avoid plastic consumption which has a parallel connection with developing technology we have to search realistic solutions i.e. recycle methods and find out the ways of eveluation for recycled materials. Also recycle refuse of plastic materials, that are related to petrochemical industry and utilization of plastics have been increasing day by day, are essential point for a national economy. It is known that the actual mechanical value of original material is different than the recycled material. However, it is possible to find out an optimum point which can be determined by some experiments. In this project posibility of recycling and employability for recycled refuse of polyethylene ( LDPE, HDPE ) and polypropylene ( PP ), which contain 45 % of the plastic production in the world, will be searched as take in consideration of tensile strength exchange ratio. First of all the experiments and simple methods to separate of polyethylene and polypropylene from refuse materials will be discussed. After seperation, refuse plastic materials will be recycled and then that recycled materials will be added into the pure materials as determined ratios to get compound recycled samples. With the help of that materials the samples of the tensile strength experiment will be derivated by method of injection. Finally, that samples will be used at the experimentation of tensile strength to observe variations of tensile strength. Depend on that variations employability limits of the materials will be determined. Futhermore, employablity of recycled poliethilen and polypropiles which are typical termoplastics, will be compared with Phenolformaldehit ( PF, Bakalit ) which is termoset.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1228
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orkun Öztürk.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 6, 2024

Download(s)

556
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.