Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1241
Title: Tek katlı prefabrik yapıların deprem davranışı ve Türk Deprem Yönetmeliği`nin prefabrik yapılar açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Seismic behaviour of one storey precast concrete structures and evaluation of Turkish Earthquake Code for precast concrete structures
Authors: Adnan Kuyucular
Yılmaz, Salih
Keywords: Prefabrik Yapı
Statik İtme Analizi
Doğrusal Ötesi Zaman Tanım Alanında Analiz
Kapasite Spektrumu Yöntemi
Deprem Yönetmeliği
Precast Building
Static Pushover Analysis
Nonlinear Time History Analysis
Capacity Spectrum Method
Earthquake Code
Issue Date: 2004
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ülkemizdeki sanayi bölgelerinin %98'i yüksek deprem riski taşıyan alanlarda konumlandırılmıştır. Bu sanayi bölgelerindeki fabrikaların hemen hepsi de, büyük açıklıkları kolonsuz olarak geçmek için ideal bir çözüm olan "tek katlı mafsal bağlantılı prefabrike yapılar" olarak inşa edilmişlerdir. Ancak bu yapıların deprem davranışı konusundaki bilgi düzeyimiz ve araştırmalar henüz yeterli seviyelerde değildir. Bu çalışmada 1998 deprem yönetmeliğine göre tasarlanmış tek katlı prefabrik sanayi yapılarının deprem davranışı statik itme analizi (pushover) ve doğrusal ötesi zaman tanım alanında analiz (time-history) yöntemleri kullanılarak SAP2000 programıyla incelenmiş ve Deprem Yönetmeliğinin yeterliliği araştırılmıştır. Statik itme analizi sonucu bulunan kapasite eğrisiyle depremin talebi arasındaki ilişki ve yapının performans noktası Kapasite Spektrumu Yöntemi ile elde edilerek, sonuçlar doğrusal ötesi zaman tanım alanında analizden bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda hem deprem yönetmeliği 'ne bazı eleştiriler getirilmiş hem de Kapasite Spektrumu Yönteminin sonuçları sorgulanmıştır.
In Turkey, %98 of the industrial regions, are located on high risk earthquake zones. Hinge connected precast concrete structures are ideal solutions to build factories, which need open spaces without columns and many buildings in these industrial regions are constructed using this type of construction. However, behavior of pin connected precast concrete structures under earthquake loading needs more research. In this study, first, some type of one story precast concrete structures having pin connected beams are designed according to Turkish Earthquake Code (1998 version). These buildings, then, are analyzed by SAP200 using static pushover and nonlinear time-history analysis techniques and adequacy of Turkish Earthquake Code is investigated. By the way, results of the capacity spectrum method and nonlinear time history analysis are compared with each other. As a result of this study, Turkish Earthquake Code and results of the capacity spectrum method are criticized.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1241
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salih Yılmaz.pdf3.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 29, 2023

Download(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.