Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1265
Title: Dalaman sahili'nde iribaş kaplumbağa (Caretta caretta) yuvalarında görülen omurgasız istilası üzerine araştırmalar
Other Titles: Investigaons on invertebrate infestation observed in loggerhead sea turtle (Caretta caretta) nests in Dalaman beach
Authors: Katılmış, Yusuf
Advisors: Raşit Urhan
Keywords: Dalaman Kumsalı
Caretta Caretta
Yumurta
Yuva
Pimelia Sp.
Muscidae
İstila
Dalaman Beaches
Egg
Nest
Infestation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: 2002-2003 üreme sezonunda Dalaman Kumsalı'nda yapılan bu çalışmada, iribaş kaplumbağa (Caretta caretta) yuvalarında (yavrular ve yumurtalar) bazı omurgasızların verdiği zararlar kaydedildi. Yuva içerisinde bulunan omurgasızlar eldeki kaynaklara göre familya ve cins düzeyinde tayin edildi. Bu zararlı omurgasızların Pimelia sp. (Tenebrionidae, Coleoptera), Elater sp. (Elateridae, Coleoptera), Scarabeidae (Coleoptera), Myrmeleonidae (Neuroptera), Muscidae (Diptera), Sphecidae (Hymenoptera), Araneidae (Aranea), Enchytridae (Oligochaeta) ve Cryptostigmata (Acari) gruplarmdan olduğu bulunmuştur. Yuvalarda tespit edilen bu omurgasızlardan yumurtalara ve yavrulara en fazla Pimelia sp. 'nin zarar verdiği belirlenmiştir. 2002 üreme sezonunda kontrol açılışı gerçekleştirilen 66 yuvadan 24'ünde (%36,3) ve 2003 üreme sezonunda ise 59 yuvadan 20'sinde (%33,89) bu larva tespit edilmiştir. Bu larvanın bulunduğu yuvalarda 2002 yılında 1773 yumurtadan 188 (%10,6) yumurtada ve 2 (%0,28) yavruda, 2003 yılında 1622 yumurtadan 159 (%9,8) yumurtada delik açmak suretiyle zarar verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca yuvalarda en çok karşılaşılan grubun Muscidae familyası üyeleri olduğu tespit edilmiştir. Omurgasız istilasına zemin hazırlayan fiziksel faktörler test edilmiş ve Pimelia sp. için en önemli faktör olarak yuvaların vejetasyona olan uzaklığı, Muscidae familyası için ise en önemli faktörün yuva derinliği olduğu tespit edilmiştir. Her iki grubun istilasına etki eden ortak faktör olarak yuvaların vejetasyona olan uzaklığı bulunmuştur. Bu grupların predator mü parazit mi yoksa çürükçül mü oldukları tartışılmıştır.
The damage caused by some invertebrates to the eggs and hatchlings of loggerhead turtles, Caretta caretta, were investigated during the summer of 2002 and 2003 on Dalaman beach, Turkey. The specimens, identified only dawn to family or genus levels. These were Elateridae, Scarabeidae and Tenebrionidae (Coleoptera), Muscidae (Diptera), Sphecidae (Hymenoptera), Enchytridae (Oligochaeta), Araneidae (Aranea), Myrmeleonidae (Neuroptera), Oniscidae (Isopoda) and Cryptostigmata (Acari). The heaviest impacts of these invertebrates on loggerhead turtle nests were Pimelia sp. (Tenebrionidae, Coleoptera). 24 (36.3 %) out of randomly selected 66 in 2002 and 20 (33.89%) out of randomly selected 59 in 2003 loggerhead hatched nests were effected by these larvae. The larval damage of Pimelia sp. was recorded in 188 (10.6 %) out of 1773 eggs and only in 2 (0.28 %) hatchlings in 2002 and in 159 (9.8%) out of 1622 eggs in 2003. However it was determined that, Muscidae individuals was encounterd in loggerhead turtle nests. The Physical factors were analyzed causing invertebrate infestation and found that most significant factor for Pimelia sp. was the distance of nest to the vegetation and most significant factor for Muscidae was the depth of eggs. The distances of nests to the vegetation were found to be the most significant factor for both of Pimelia sp and Muscidae. The questions of whether these invertebrates are predators, parasites or detritivores were discussed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1265
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf Katılmış.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

100
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.