Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1272
Title: LabVIEW görsel grafik programı ile peltier yarıiletkenine enerji verildiğinde sıcaklık performansının incelenmesi
Other Titles: Study of thermal performance of peltier semiconductor applied with energy with LabVIEW
Authors: Aydoğan, Benhar
Advisors: Benhar Aydoğan
Keywords: Peltier
LabVIEW
Veri Toplama Kartı
Termoelektrik
Isı Dağıtıcı
Termokapıl
Simulasyon
Data Acquisition Card
Termoelectric
Heat Sink
Termocouple
Simulation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Peltier, p ve n jonksiyonlarının seri bağlanmasıyla oluşan ve içinden doğru akım geçtiğinde “Peltier efekti” diye bilinen fiziksel bir etki ortaya çıkaran elemandır. Bu etki ile malzemenin bir yüzü ısınırken diğer yüzü soğur. Peltier malzemesi, 4x4x0,5cm gibi, değişik boyutlarda imal edilmekte ve 3 ile 15 volt arasında herhangi bir gerilimde çalışabilmektedir. Uygulanan gerilimin yönü ters çevrildiğinde ısınan yüzey ile soğuyan yüzey yer değiştirmektedir. Bu çalışmanın amacı, yukarıda belirtilen özelliklere sahip Peltier yarıiletken malzemesinin teknik karakteristiklerini inceleyerek en verimli çalışma modlarının ve kullanım alanlarının tespit edilmesidir. Çalışmada, LabVIEW 6.1 görsel grafik programlama dili yazılımı ve DAQ 1200 veri toplama kartı kullanılarak, malzemenin ısınan ve soğuyan yüzeylerindeki sıcaklık değerlerinin girişe uygulanan gerilimin oranına, malzemenin boyutlarına, kullanım alanlarına, dış faktörlere vb. göre nasıl değiştiği incelenerek en uygun çalışma şartları belirtilmiştir.
Peltier module is constructed by serially connected p and n junctions. When applied a direct current through these junctions, a physical effect, known as “Peltier Effect” is observed. With this effect, while one side of the module is heated up the other side cools down. Peltier module is manufactured in varying dimensions (i.e. 4x4x0.5cm) and capable of working anywhere between 3 volt and 15 volt. Reversing the direction of the applied voltage causes heated side to cool down and vice versa. The goal of this study is to examine the technical characteristics of Peltier semiconductor modules and determine the most efficient operation modes and usages. In order to reach this goal, the temperature changes of the warming and cooling surfaces are studied under varying values of applied voltage, different module dimensions, usages and external factors using LabVIEW 6.1 visual programming language and DAQ 1200 data acquisition card.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1272
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benhar Aydoğan.pdf3.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

436
checked on May 27, 2024

Download(s)

724
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.