Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1275
Title: KNX tabanlı bina otomasyon sistemlerinin laboratuvar ortamında modellenmesi
Other Titles: Modelling of knx based building automation systems under laboratory conditions
Authors: Serdar İplikçi
Toylan, Mehmet Yılmaz
Keywords: Bina Otomasyonu
KNX
Eğitim Düzeneği
Building Automation
Training Setup
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Otomasyon sistemleri, konutlarda ve sanayide, aydınlatmadan iklimlendirmeye kadar çok geniş bir alanda uygulanmaktadır. Bu tür sistemler, özellikle web tabanlı uygulamalarla birlikte, gündelik hayatın konforunu da arttırmaktadır. Otomasyon sistemleri arasında, çeşitli kullanıcı ara yüzleri ve fonksiyonellik imkanı sağlayan bina otomasyon sistemlerinin ayrı bir segmentte değerlendirilme ihtiyacı doğmuş, bu bağlamda son kullanıcıya yönelik bir çok aplikasyon da geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmada, son yıllarda ülkemizde de uygulama alanı bulmaya başlayan KNX tabanlı bina otomasyon sistemlerine yönelik bir simülatör tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Çalışma kapsamında tasarlanan KNX tabanlı simülatör kullanılarak operatör tarafından; örnek bir daireye yönelik aydınlatma, sıcaklık, perde konumu, bina içi hareket takibi gibi unsurlara dair kontrol senaryoları geliştirilebilmekte ve deneysel olarak uygulanabilmektedir.
Automation systems, in residences and industry, are applied in a wide range from lighting to air-conditioning. Such systems, particularly with web-based applications, improve the comfort of life. Among automation systems, thanks to various user interfaces and their functionality, building automation systems are handled in a separate segment. From this point, many applications are developed for end users. In this study, a KNX based building automation system simulator was designed and constructed. With this KNX based system simulator, various building automation scenarios such as lighting, air-conditioning, blinds movement, motion detection can be developed and applied in experimentally.
Description: Bu tez çalışması BAP tarafından 2014FBE030 No’lu proje ve TÜBİTAK tarafından Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen “2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu” ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1275
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Yılmaz Toylan.pdf5.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on May 29, 2023

Download(s)

96
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.