Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1299
Title: Boyamaya hazırlanan bobinlerin sarım yapısının incelenmesi
Other Titles: Analysing winding structure of prepared bobbins for dyeing
Authors: Resul Fettahov
Tomruk, Emine
Keywords: İplik
Bobin
Sarım Yapısı
Sarım Yoğunluğu
Boyama Prosesi
Yarn
Bobbin
Winding Structure
Winding Density
Dyeing Process
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Teknolojinin gelişmesi ile gerek var olan tekstil üretim yöntemleri daha kaliteli ve daha düşük maliyetli yöntemler ile elde edilebilir olmakta, gerekse de yeni üretim yöntemleri tasarlanabilmektedir. Bunların ışığında tekstil boyama türlerinden biri olan, iplik boyamada en yaygın kullanılan bobin boyama yöntemindeki iplik teleflerini azaltmak ve maliyeti düşürmek amacıyla bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların mantığında boyamanın verimliliğine önemli oranda etkisi olan bobinlerin sarım yapısının kalitesi ve patronun yapısı üzerine literatür çalışması yapılmış, önceki patentler incelenmiş ve işlem kalitesini artırıcı parametreler göz önüne alınmıştır. Özellikle boyamanın kaliteli olması için hazırlanan bobinlerin sarım yoğunluğu çok önemli bir parametre olup ipliklerin boyama sırasında katlar arasında farklı boya alımlarına neden olabilmektedir. Bobin boyamanın kalitesinin ve verimliliğinin değerlendirilmesinde en önemli faktör bobin boyamanın başlangıç aşaması olan bobinleme prosesinin kalitesidir. Bu aşamada elde edilen bobinlerin sarım yapısının kalitesi ipliğin boyama sırasında doğru ve düzgün boyanmasına etki etmektedir. Bu tezde, boyamaya hazırlanan bobinlerin sarım yapısı deneysel olarak incelenmiş ve bobin boyama için en önemli parametre olan sarım yoğunluğu ile onu etkileyen faktörler arasında bağıntılar elde edilmiştir.
Not only existent textile production methods can be obtained more qualified by lower costs but also new production methods can be designed according to the improvements in technology. Owing to these, to reduce the wastage amount and costs in the one of most used textile dyeing method - cone dyeing, studies have done. In this thesis, winding structure and cone type, the important factors for dyeing efficiency are investigated in literature, previous patents for cones are examined and the parameters that increase the process quality are taken into account. Especially the winding density of the cones that prepared for dyeing to be more qualified is an important parameter that can influence the winding layer to absorb different amounts of dye. The most important factor for evaluating cone dyeing quality and efficiency is the quality of bobbining-the starting process for cone dyeing. In this phase, obtained cones? winding structure effects of regular and correct dyeing. In this thesis, the winding structure of the cones, prepared for dyeing, are ivestigated experimentally and corelations found between winding density, the most important parameter for cone dyeing, and effecting factors.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1299
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emine Tomruk.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.