Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/129
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorElitaş, Cemal-
dc.contributor.authorKarakoç, Mehtap-
dc.contributor.authorÖzdemir, Serkan-
dc.date.accessioned2014-12-11T09:03:44Z
dc.date.available2014-12-11T09:03:44Z
dc.date.issued2011-10-01-
dc.identifier.citationELİTAŞ, C., KARAKOÇ, M. ve ÖZDEMİR, S. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları”, World of IFRS (UFRS Dünyası Dergisi), Muhasebe - Finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı Yayınları, Cilt 1, Sayı: 5, Ekim-2011, ISBN: 978-605-61870-0-1, 1-14 , 2011.en_US
dc.identifier.isbn978-605-61870-0-1-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/129-
dc.description.abstractDeğişen dünya muhasebe mesleğine olan beklentileri farklılaştırmaya başlamıştır. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda elde ettikleri finansal tablolarının başka bir dünya ülkesindeki meslek mensubu tarafından da anlaşılma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda tüm dünyada muhasebe sistemi içinde ortak bir dil oluşturmak amacıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamaya koyulmuştur. Türkiye’de 31.12.2005 tarihinden itibaren borsaya kote olan şirketlerin büyük bir kısmının kullandığı standartlar “Türkiye Muhasebe Standartları” adıyla anılmakta olup, Türk Ticaret Kanun Tasarısının yürürlüğe girmesiyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu şekilde tüm şirketlerce uygulanmaya başlanacaktır. Bu çalışmanın amacı; meslek mensupları perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartlarını analiz etmektir. Bu amaçla, Afyon-Denizli-Uşak illerinde görev yapan meslek mensuplarına anket uygulanarak, sonuçlar analiz edilmiştir. Buna göre; meslek mensuplarının %80’i Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ancak buna karşın %81’i TMS hakkında sistematik bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedir. Yaptığımız analizlere göre; 1-5 yıl tecrübeye sahip meslek mensuplarının TMS nedeniyle mesleği bırakma tutumları ile 16 yıl ve üzeri tecrübeye sahip meslek mensuplarının mesleği bırakma tutumları arasında fark olduğu ortaya çıkmıştır. Yani, meslek yılı olarak 16 yıl ve üzerinde olan meslek mensupları TMS nedeniyle mesleği bırakma fikrine, mesleğin başında olanlara göre daha yakın durmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherWorld of IFRS (UFRS Dünyası Dergisi)en_US
dc.relation.ispartofseries1;5en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebe Meslek Mensuplarıen_US
dc.subjectTürkiye Muhasebe Standartlarıen_US
dc.subjectUluslararası Finansal Raporlama Standartlarıen_US
dc.titleMuhasebe meslek mensupları perspekti?fi?nden Türki?ye muhasebe standartlarıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept23.05. Marketing and Advertising-
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meslek Men Muh Stand.pdfAna Makale241.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

158
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.