Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1303
Title: Makine imalat sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının mevcut mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmesi
Other Titles: An evaluation of work accidents and occupational diseases in machinery manufacturing sector with respect to the curent legislations
Authors: Onaran, Ceyda
Advisors: Alper Gülsöz
Keywords: Makine İmalatı
Makine Tasarımı
İş Kazası
Meslek Hastalığı
İş Güvenliği Mevzuatları
Machine Manufacturing
Machine Construction
Work Accident
Occupational Disease
Occupational Health and Safety Legislations
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre her yıl savaşlar sonucu 650 bin kişi yaşamını yitirirken, iş kazası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon kişidir. Ölüm ile sonuçlanan iş kazalarının çoğunun tarım, inşaat, madencilik ve imalat sektörlerinde yaşandığı raporlanmıştır. Ayrıca ILO'nun raporunda, çalışma yaşamında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması halinde, kazalardan meydana gelen ölümlerin en az yarısının önlenmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Bu noktadan hareketle, çalışmada öncelikle iş kazalarının en sık yaşandığı sektörlerden birisi olan makine imalat sanayinin durumu ele alınarak, sektörün ağırlıklı olarak Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat yaptığı saptanmış ve diğer bölümlerde sektör, iş güvenliği ve AB gereksinimleri açısından incelenmiştir. Bu doğrultuda, makine imalat sanayinde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri çerçevesinde incelenmiş, tasarım ve imalattan kaynaklanabilecek emniyetsiz durumlar ve meslek hastalıkları, Türkiye ve AB mevcut mevzuatları çerçevesinde değerlendirilmiştir.
According to the International Labor Organization (ILO) report, each year 650 thousand people die due to wars whereas there are 2 million people (per year) lose their lives as a result of occupational accidents. The accidents which are likely to end with death are mostly the ones that belong to the sectors of agriculture, construction, mining and manufacturing. Moreover, it is underlined in the ILO report that if the precautions necessary for work life were taken, it would be possible to avoid at least half of the actual deadly accidents. Departing from this point, machine manufacturing industry, one of the sectors where occupational accidents are experienced most frequently, is taken into account. It is realized that exports in this sector are conducted typically with the European Union (EU) countries and, in the following chapters; the sector is evaluated according to occupational health and the EU requirements. Accordingly, the statistics of occupational accidents and diseases in the machine manufacturing industry, and insecure conditions and occupational diseases that may arise out of machine construction and manufacturing are examined within the framework of Turkey and European Union countries.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1303
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceyda Onaran.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

324
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

3,242
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.