Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1320
Title: Mafsallı prefabrik yapılar için hasar ve ekonomik kayıp tahmini
Other Titles: Damage and loss estimation for pin connected precast buildings
Authors: Şevket Murat Şenel
Kayhan, Ali Haydar
Keywords: Prefabrik Sanayi Yapıları
Hasar Görebilirlik Eğrileri
Doğrusal Ötesi Analiz
Hasar Tahmini
Ekonomik Kayıp Tahmini
Precast Industrial Buildings
Fragility Curves
Nonlinear Analysis
Damage Estimation
Economic Loss Estimation
Issue Date: Oct-2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye'deki mevcut prefabrik sanayi yapıları için analitik olarak hasar görebilirlik eğrileri önerilmiş ve bu yapıların hasar görebilirliği üzerinde yapısal parametrelerin etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla mevcut prefabrik yapı stoğu için yapılan yapı envanter çalışması sonrasında kolon enkesit boyutu, kolon yüksekliği, boyuna donatı oranı ve etriye aralığı parametreleri dikkate alınarak oluşturulan prefabrik sanayi yapılarına ait düzlem çerçevelerinin kapasite eğrileri ve kapasite eğrileri üzerinde hasar seviyelerine ait deplasman limit değerleri belirlenmiştir. Çerçeveleri temsil eden tek serbestlik dereceli sistemlerin doğrusal ötesi dinamik analiz ile maksimum deplasman talepleri belirlenmiştir. Talep ile çerçevelere ait kapasite karşılaştırılarak, çerçevelerin performansı değerlendirilmiştir. Yer hareketi parametresi olarak seçilen maksimum yer hızı (PGV) değerine bağlı olarak, çerçevelerin hasar seviyelerine ait hasar görebilirlik eğrileri elde edilmiştir. Hasar görebilirlik eğrilerinin ekonomik kayıp tahmininde kullanılabilmesi amacıyla Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan tek katlı prefabrik sanayi yapıları incelenmiş ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi için sanayi yapılarında hasar dağılımları ve hasar dağılımlarına bağlı olarak ekonomik kayıp tahmin edilmiştir.
In this study, an analytical approach was adopted to construct fragility curves for existing precast industrial buildings in Turkey and to evaluate the effect of structural parameters on fragility of precast industrial buildings. Depending on the parameters such as column section dimension, longitudinal reinforcement ratio, column height and stirrup spacing, 16 typical precast industrial building models were used. For nonlinear time history analysis 360 ground motions of 28 earthquakes were used. As a ground motion parameter, PGV, accepted to have lognormal distribution, was chosen. Lognormal distribution parameters were obtained by applying least squares method. Drift was used as a structural response parameter. In order to use fragility curves for loss estimation, precast industrial buildings in Denizli Organized Industrial Region are examined and damage distrubition and economic loss estimation for Denizli Organized Industrial Region are estimated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1320
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Haydar Kayhan.pdf5.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

162
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.