Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1325
Title: Dar bant ultraviyole b tedavisi sırasında yeni melanositik nevüs oluşumu ile opak maddeye ekolarak güneşten koruyucu uygulanan ve uygulanmayan melanositik nevüslerdeki dermoskopik değişikliklerin araştırılması
Other Titles: The investigation of the new melanocytic nevi development and the possible dermoscopic changes in the preexisting melanocytic nevi shielded with an opaque adhesive tape and covered with the sunscreen in addition to an opaque adhesive tape during narrowband ultraviolet b
Authors: Kekeç, Derya Ök
Advisors: Nida Kaçar
Keywords: Dermoskopi
Fototerapi
Güneşten Koruyucu
Melanositik Nevüs
Dermoscopy
Melanocytic Nevi
Phototherapy
Sunscreen
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Fototerapi deri hastalıklarının tedavisinde Ultraviyole (UV) ışığının kullanılmasını ifade etmektedir. UV normal deri ve melanositik lezyonlarda dermoskopik değişikliklere neden olur. Dermoskopi ise benign ve malign pigmente deri lezyonlarının ayırıcı tanısında sık kullanılan non invaziv bir tanı yöntemdir. Bu çalışmada DBUVB tedavisi alan hastalarda yeni melanositik nevüs (MN) oluşumu, opak madde ile kapatılan ve güneşten koruyucu (GK) sürdükten sonra opak madde ile kapatılan MN’lerde olası dermoskopik değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Çalışmamıza 18 hastaya (13K, 5E) ait 120 MN dahil edildi. MN’ler fototerapi öncesi, tedavi bitiminde ve tedavi sonrasında dermoskopik olarak değerlendirildi. Çalışmamızda yeni MN oluşumu gözlenmedi. MN’lerin %43,3’ü GK(+), %56,7’si GK(-) grubu oluşturdu. Tedavi bitiminde dermoskopik değişiklik gözlenen GK(-) MN oranı GK(+) MN’lerden fazlaydı (%31,6’ya %15,8; p=0,035) ve GK(-) MN’lerde GK(+) MN’lere kıyasla küçülme ve yapı kaybı oranı da daha fazla saptandı (sırası ile p=0,04 ve p=0,026). Dermoskopik değişiklikler büyük oranda tedavi sonrasında eski haline dönme eğilimi göstermesine rağmen tedavi sonrasında sebat eden ve hatta yeni oluşan dermoskopik değişiklikler de gözlendi. Yapılan takiplerde atipik dermoskopik değişiklikler gözlenerek eksize edilen dört MN de benign olarak rapor edildi. Bulgularımız doğrultusunda DB-UVB tedavisi sırasında opak madde ile kapalı halde iken maruz kalınan UV’nin MN’lerde çeşitli dermoskopik değişikliklere yol açacak düzeyde olduğu, ek GK kullanımının dermoskopik değişiklik oluşma oranını azaltıcı etki gösterdiği ve UV’nin uyarıcı etkisinin tedavi bitiminden sonra bir süre daha devam edebildiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu dermoskopik değişiklikler hem GK(+) hem de GK(-) MN’lerin çoğunda geri dönme eğilimindedir. Ayrıca GK kullanımının DBUVB’nin MN’lerde involüsyonu tetikleyici etkilerini engelleme hususunda opak madde ile kapatmaya ek katkı sağladığı söylenebilir.
Phototherapy refers to the use of ultraviolet (UV) light in the treatment of skin diseases. UV leads to dermoscopic changes at normal skin and melanocytic lesions. Dermoscopy is a non-invasive diagnostic method to differantiate benign and malign pigmented skin lesions. In this study we aimed to search new melanocytic nevus (MN) formation, possible dermoscopic changes between the MNs covered by opaque matter (SSs-) and the MNs covered by opaque matter after sunscreen (SSs+) application during DBUVB treatment. One hundred twenty MNs belonging 18 patients ( 13 F, 5 M ) were included in our study. Dermoscopic examination was performed to the MNs before the phototherapy, at the end of the phototherapy and late after the end of the phototherapy. In our study new MN formation was not observed. 43.3 % and 56.7 % of the MNs comprised the SSs(+) and the SSs(-) groups, respectively. At the end of phototherapy, the ratio of MNs showing dermoscopic changes was more in the SSs(-) MNs compared to the SSs(+) MNs (%31.6 vs. %15.8; p=0.035) and also it was detected that decrease in size and loss of dermoscopic structure were more common in the SSs(-) MNs that SSs(+) MNs (p=0.04 and p=0.026, respectively). Although dermoscopic changes showed tendency to return back to pretreatment appearance after the cessation of phototherapy, some persisted and even new dermoscopic changes arised. Four MNs that excised because of showing atypical dermoscopic changes during the follow-up were reported to be benign. According to our findings it is understood that the exposed UV dosage of MNs during DBUVB treatment is enough to result in dermoscopic changes while covered with opaque tape, the use of additional SS decreases the ratio of dermoscopic change development, and the stimulant effect of UV continues somewhile after the cessation of treatment. However, the dermoscopic changes tend to reserve in most of the SSs(+) and SSs(-) MNs.In addition, it can be said that the use of SS contributes to opaque tape cover in preventing from the involution inducing effects of DBUVB in MNs.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 24/03/2015 tarih ve 2015TPF011 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1325
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derya Ök Kekeç.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

146
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.