Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1326
Title: CdIn2Te4/CdS ve In katkılı CdTe/CdS ince film güneş pillerinin yapısal özellikleri ve veriminin incelenmesi
Other Titles: Investigation of structural properties and efficiency of CdIn2Te4/CdS AND In doped CdTe/CdS thin film solar cells
Authors: Rasim Karabacak
Kırbaş, İbrahim
Keywords: İnce Film Güneş Pili
Isısal Buharlaştırma
Elektron Demeti
CdIn2Te4
In Katkılı CdTe
Thin Films Solar Cells
Thermal Evaporation
Electron Beam
In Doped CdTe
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada II-III-VI ve II-VI yarıiletken sınıfına ait CdIn2Te4 ve %1 In katkılı CdTe bileşikleri kaynak malzeme olarak kullanılmıştır. Bu malzemeler ile hem ısısal buharlaştırma yöntemi hem de elektron demeti yöntemleri kullanılarak ITO kaplı cam alttaş üzerine ince filmler elde edilmiştir. İnce filmler üzerine pencere tabakası olarak CdS bileşiği kullanılmış ve güneş pili yapısı oluşturulmuştur. Elde edilen güneş pillerinin yapısal, elektriksel ve yüzeysel özellikleri çeşitli test metodları ile incelenmiş ve bu özelliklere tavlamanın etkisi araştırılmıştır. Filmlerin yüzey morfolojisi ve kompozisyonları, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDS) analizleri ile incelenmiştir. Yarıiletken filmlerin kristal yapıları X-ışını kırınım ölçümleri (XRD) metodu ile araştırılmıştır. Güneş pillerine ait akım-voltaj karakteristikleri solar simülatör cihazı ile oda sıcaklığında incelenmiştir. Isısal buharlaştırma yöntemi ve elektron demeti yöntemi ile üretilen tavlanmış ve tavlanmamış ince film güneş pillerinin yapısı elektriksel özellikleri incelendi. Yüzey pürüzlülüğünün tavlama sonucunda arttığı topaklanmanın azaldığı görülmektedir. Yapı içinde kirlilik atomlarının olmadığı tespit edildi. XRD analizleri ile ortaya çıkan piklerin pozisyonlarından filmlerin polikristal olduğu tespit edildi. Elektriksel özellikleri incelendiğinde ise güneş pili yapısının oluştuğu tespit edildi. Elektron demeti yöntemi ile üretilen tavlanmış güneş pilinin ideal diyot karakteristiği gösterdiği belirlendi. Verimlilik bakımından %1’in altında bir değer elde edildi.
In this study, II-III-VI and II-VI semiconductor class CdIn2Te4 of 1% In doped CdTe compounds were used as the source material. Thin films on the ITO coated glass substrate were obtained with both thermal evaporation method and electron beam methods with these materials. CdS compound was used as window layer on the thin films and structure of solar cells were obtained. The structural, electrical and surface properties of solar cells were investigated with various test methods and the effects of annealing on these properties were also investigated. The surface morphology and compositions of films were examined by scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) analysis. The crystal structure of semiconductor films investigated by X-ray diffraction measurements (XRD) method. The current-voltage characteristics of the solar cells were examined by solar simulator at room temperature. The structural and electrical properties of the solar cells which were produced by thermal evaporation and electron beam methods with annealing and as-deposited. Surface roughness increased and aggregation was decreased with annealing. It was detected that there was no impurity atoms in the structure of solar cells were obtained with the positions of the peaks of XRD analysis. It was determined that the solar cells structure was obtained when the electrical properties were investigated. The annealed solar cells produced by electron beam showed ideal diode characteristic. The efficiency of this solar cells was achieved below 1 %.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2014FBE007 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1326
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İbrahim Kırbaş.pdf8.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.