Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1337
Title: Jeotermal enerjiden kuru buz üretimi
Other Titles: Dry ice production from geothermal energy
Authors: Rasim Karabacak
Mücasiroğlu, Fehim
Keywords: Kuru Buz
CO2
Jeotermal
Dry Ice
Geothermal
Issue Date: Jun-2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Son 10 yıla kadar soğutma sistemlerinde genellikle kloroflorokarbon (CFC) ve hidrokloroflorokarbon (HCFC) içeren soğutucu akışkanlar kullanılırken, küresel ısınma ve ozon tabakasındaki delinme sebebiyle alternatif soğutucu akışkan arayışına girilmiştir. Bundan dolayı sera etkisi düşük olan ve ozon tabakasına zarar vermeyen CO2 akışkanı son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Gelecekte soğutucu akışkanlar hakkındaki yasal düzenlemelerin birçok R (hidroflorokarbon) soğutucu akışkanların kullanımına yasaklama getirmesi beklenmektedir. Bu durumda yerli kaynaklarla üretilebilen CO2 gibi akışkanlar büyük önem kazanacaktır. Yapılan bu çalışmada; Kızıldere jeotermal sahasında mevcut termik santralden elde edilen CO2 gazı karakteristikleri kullanılarak, bu gazdan CO2 üretim teknolojisi ve maliyeti üzerinde durulmuştur. Ayrıca CO2'nin farklı üretim sektörlerindeki kullanımı ile bu sektörlerde bir birim üretim başına CO2'nin payı ve maliyeti belirlenmiştir. Diğer taraftan CO2’nin jeotermal enerjiden üretimi ile diğer üretim teknolojilerinden üretim maliyetleri belirlenmiş, sonuçta CO2'nin jeotermal enerjiden üretiminin %13-20 oranda daha ucuz olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yenilenebilir enerji olan jeotemal enerjiden CO2 üretiminde yararlanılmasının ekolojik açıdan gerekli olduğu ve ekonomik olduğu görülmektedir.
Last 10 years, refrigerants which are contained cloroflorocarbon (CFC) and hydrocloroflorocarbon (HCFC) systems has been used in common. Because of global warming and enviromental problems (hole in ozone layer etc.), new types of refrigerants are needed to be searched. So that lower effect to greenhouse and ozone friendly CO2 fluids have started to be preferred. In the near future, new legal arrengments are expected to use many R type (hydroflorocarbon) of refrigerants. With this arrengments, domestic production for refrigerants like CO2, will become more important. In this study; CO2 which has been produced from CO2 gas characteristics, production technologies and costs has been determined from Kizildere geothermal power plant. Also, production of CO2 in different areas with cost and percentage of one unit CO2 will be explained. On the other hand, production of CO2 from geothermal energy has been confronted to other production methods, and concluded that CO2 production costs from geothermal energy 13-20% less than the other methods. With this conclusion, renewable geothermal energy is more economical and environmental in the CO2 production.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1337
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fehim Mücasiroğlu.pdf17.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

116
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.