Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1338
Title: Murat Gülsoy’un hayatı, sanatı ve eserleri
Other Titles: Murat Gülsoy’s life, art and works
Authors: Doğanalp, Enes
Advisors: Yunus Balcı
Keywords: Murat Gülsoy
Hayatı
Sanatı
Eserleri
Yaratıcı Yazarlık
Deneysel Edebiyat
Life
Art
Works
Creative Writing
Experimental Literature
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Tezde Murat Gülsoy’un hayatı, sanatı ve eserleri bir bütün olarak incelenmeye çalışılmıştır. Hayatı bölümünde doğumundan bu güne kadar gelen süreç ifade edilmiş ve sanat hayatının ne şekilde başlayıp hangi yönde seyrettiği anlatılmıştır. Sanatı bölümünde Gülsoy’un sanat hayatının ne şekilde gelişme gösterdiği, bu gelişmelerin eserlerine ne şekilde etki ettiği, son dönem Türk ve dünya edebiyatının içerisinde bulunduğu yeni ve farklı durumların etkisinin yansımaları incelenmeye çalışılmıştır. Modernizm, yaratıcı yazarlık, postmodernizm gibi yeni akım ve söylemlerin klasik anlayışla ne şekilde buluşturulduğu ortaya konulmuştur. Gülsoy’un hem Türk edebiyatı hem de dünya edebiyatından etkilendiği yazarlar ve bu yazarlardan ne şekilde etkilendiği ifade edilmiştir. Eserleri bölümünde hikâyeler, romanlar ve bilimsel çalışmalar her eserin başlığı altında tanıtılmıştır. Yayımlanma tarihleri, almış olduğu ödüller ve ne şekilde bir etki ile oluşturulduğu ortaya konulmuştur. Araştırma kitapları içeriklerinin ne olduğu, yaratıcı yazarlığın durumu, son dönem Türk edebiyatında bulunan Tanpınar, Atay gibi yazarlardan alınan metin örneklerinin ne şekilde incelendiği ve dünya edebiyatından Borges’in etkileri anlatılmaya çalışılmıştır.
In this paper life, art and works of Murat Gülsoy are studied comprehensively. In the ‘life’ chapter, the time course from his birth till today is pointed out as well as how his life of art began and maintained in which direction. In the ‘art’ chapter, how Gülsoy’s life of art was developed, how this development affected his works, how the recent epoch of Turkish and world literature which consists from new and different approaches influenced his works is examined. The integration of new movements and discourses in the literature such as Modernism, creative writing, Postmodernism, and classic approach is introduced. Additionally, how Gülsoy was affected by the authors from both Turkish and world literature, in which way is explained. In the chapter of ‘works’, Gülsoy’s stories, novels and scientific studies are presented under the titles of his works. Their publication date, the rewards which he won and in which effect they were originated are expressed. The content of his research books, the current situation of creative writing, how the sample texts written by the authors such as Tanpınar, Atay who belong to recent era of Turkish literature are analyzed and the influence of Borges from the World literature are all explained in the very final part of this paper.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1338
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Enes Doğanalp.pdf8.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on May 27, 2024

Download(s)

328
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.