Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1340
Title: Gökpınar çayı ve Çürüksu kirlilik parametre ve yüklerinin mevsimlere göre saptanması ve irdelenmesi
Other Titles: Determination of the water quality of gökpinar and Çürüksu creeks and evaluation of the pollution discharge loads changes with the seasons
Authors: Turan, Figen
Advisors: Güngör Ülkü
Keywords: Çevre ve Su Kirliliği
Kirlilik Parametreleri
Kalite Sınıfları
İletkenlik
Tuzluluk
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ5)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
Toplam Çözünmüş Katı Madde
Gökpınar Çayı
Çürüksu
Büyük Menderes Nehri
Environmental Pollution and Water Pollution
Pollution Parameters
Quality Classifications
Conductivity
Salinity
Biological Oxygen Demand for 5 Days (BOD5)
Chemical Oxygen Demand (COD)
Total Dissolved Solid (TDS)
Büyük Menderes River
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tez çalışması, Denizli ili sınırları içinde akışını sürdüren Gökpınar Çayı, Çürüksu ve Büyük Menderes Nehri’nin bazı kirlilik parametre ve yüklerinin aylara göre tespit edilip sonuçlarının irdelenmesi amacıyla yapılmıştır. Eylül 2005’te baslayan çalışmada aylık periyotlarla bir yıl süresince ölçümler yapılmıştır. Kirliliğin belirlenmesi için 7 numune alma noktası seçilmiş ve alınan numunelerin sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik, tuzluluk, toplam çözünmüş katı madde parametreleri taşınabilir ölçüm cihazları ile arazide, kimyasal oksijen ihtiyacı ve biyolojik oksijen ihtiyacı değerleri ise spektrofotometre yardımıyla laboratuar ortamında analiz edilmiştir. Nehir ve çayların debi değerleri ise, DS müdürlüğü çalışanları ile birlikte ölçülerek, kirlilik yükleri hesaplanmıştır. İlgili akarsu ve çayların kalite sınıflandırması, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”ne göre yapılmıştır. Gökpınar, Çürüksu ve Büyük Menderes Nehri’nden elde edilen sonuçlara göre ortalama değerler dikkate alındığında; sıcaklık ve pH yönünden 1. sınıf su, çözünmüş oksijen yönünden 3. sınıf su, toplam çözünmüş madde yönünden 2. sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir. Organik madde konsantrasyonları KO ve BO 5 için 4. sınıf su kalitesinde olduğu belirlenmiştir.
This study is performed to determine some pollution parameters of Gökpınar and Çürüksu Creeks and the river of Büyük Menderes in the region of Denizli city and to calculate the pollution discharge loads of two creeks and to evaluate them in a one year period. The study started on September 2005, and for one year period water samples were taken and analyzed from seven different selected stations every month. The temperature, pH, conductivity, salinity and total dissolved oxygen levels were measured by a calibrated portable instrument on the location of the field. Chemical and biochemical oxygen demand values were analyzed by Aquamate 2500 E spectrophotometer in the laboratory. The technical staff of DSI Government Water Association measured the flow rate of the water on the seven sample station place so that the calculation of the pollution discharge loads could be determined. The water samples taken from all the stations are classified according to the “Water Pollution Regulation Values”. The results of the average measured temperature and ph values showed that Gökpınar, Çürüksu and Büyük Menderes River have 1. class water. But according to the dissolved oxygen and total dissolved solid values they were found to have 3. and 2. class of water respectively. Their organic material content for COD and BOD5 showed to have the 4. class of water quality.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1340
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Figen Turan.pdf15.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on May 6, 2024

Download(s)

98
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.