Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1365
Title: Ananas liflerinin ön terbiyesinin araştırılması
Other Titles: Pre-treatment of pipneapple fibers
Authors: Osman Ozan Avinç
Kalaycı, Ece
Keywords: Doğal Lifler
Ananas Lifleri
Ön Terbiye
Ağartma
Natural Fibers
Pineapple Fibers
Pretreatment
Bleaching
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ananas lifleri, ananas bitkisi yapraklarından elde edilen lignoselülozik bir doğal lif türüdür. Bu çalışmada ananas lifli tekstil yüzeylerinin optimum ağartma koşullarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla %100 ananas lifli dokuma kumaşlar yükseltgen (hidrojen peroksit, perasetik asit, sodyum perkarbonat, sodyum perborat, potasyum permanganat) ve indirgen ağartma maddeleri (tiyoüre dioksit) ile çektirme yöntemine göre işleme tabii tutulmuştur. Ayrıca, ağartma kimyasallarına ilaveten aktivatör ve enzimlerin kullanımının ağartma işlemlerinin performansına etkisi incelenmiştir. Tüm ağartma işlemleri sonrasında, ananas lifli dokuma kumaşların beyazlık ve sarılık dereceleri değerlendirilmiş, uygun görülen kimyasal konsantrasyonlarında, mikrodalga enerjisi ve ozon kullanımının ağartma performansına etkileri araştırılmıştır. Ananas lifli dokuma kumaşların mukavemet özellikleri göz önünde bulundurularak, en iyi beyazlık ve sarılık derecelerinin elde edildiği optimum işlem şartları değerlendirilmiştir. Ayrıca bu işlem şartlarında kumaşların kalınlıkları, sertlikleri, absorbsiyon kapasiteleri, kırışıklık açılma açıları gibi özelliklerindeki ve kimyasal oksijen ihtiyacı ( KOİ) incelenmiştir.
Pineapple fiber is a kind of lignocellulosic natural fiber extracted from pineapple plant leaves. In this study, it is aimed to determine the optimum bleaching conditions for textile structures derived from pineapple fibers. For this purpose, woven fabrics with %100 pineapple fibers were processed wtih oxidative (hydrogen peroxide, peracetic acid, sodium percarbonate, sodium perborate, potassium permanganate) and reductive bleaching (thiourea dioxide) chemicals utilizing exhaustion method. In addition to this, the influence of enzymes and activators on bleaching performance were also studied. Whiteness degrees and yellowness values of pineapple fabrics are evaluated for all bleaching processes. Microwave bleaching and ozonation were also investigated for pineapple fibers. The optimum bleaching conditions with the highest whiteness and the lowest yellowness values were determined. Also, some preperties such as breaking strength, thickness, stiffness, absorption capacity and chemical oxygen demand (COD) are tested.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komitesi tarafından 2015-FB020 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1365
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ece Kalaycı.pdf6.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.