Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1366
Title: Acil serviste erişkin hastalarda lomber ponksiyon yerinin yatak başı ultrason ve palpasyon ile belirlenmesinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of lumbar puncture location with bedside ultrasonography and palpation in adult patients admitted to emergency services
Authors: Çanacık, Ömer
Advisors: Atakan Yılmaz
Keywords: Lomber Ponksiyon
Ultrason
Beden Kitle İndeksi
Lumbar Puncture
Ultrasonography
Body Mass Index
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Acil serviste lomber ponksiyon işlemi hayati önemi bulunan hastalıkların tanı ve tedavisi için elzem olup rutin olarak yapılmaktadır. Lomber ponksiyon yeri lokalizasyonu belirlenemeyen ve körlemesine girişim yapılan bireylerin komplikasyon oranları yüksek, girişim başarısı düşüktür. Ultrason cihazı ile birlikte yapılan lomber ponksiyon girişimlerinde komplikasyon oranı düşük, girişim başarısı yüksektir. Bu çalışmada palpasyon (manuel) ve ultrason ile lomber ponksiyon lokalizasyonu ve süreleri araştırıldı. Pamukkale Üniversitesi Acil Servisi’ne başvuran rasgele seçilen 203 kişiye palpasyon ve ultrason ile lomber ponksiyon yeri belirlendi. Ultrason ile yer belirleme işlemi; ultrason kullanım sertifikası almış 4. yıl acil tıp kıdemli asistanı tarafından yapıldı. Ultrason ile yer belirleme sırasında spinöz proçesler işaretçi olarak kullanılıp, elde edilen görüntülerde hipoekoik olmalarından yararlanıldı. Bireylere lomber ponksiyon girişimi yapılmaksızın izole yer belirleme işlemi yapıldı. Lomber ponksiyon yer lokalizasyonlarının süreleri ve birbirlerine olan uzaklığı, bireylerin demografik özellikleri ile karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan 189 bireyde ultrason ve palpasyon ile başarılı yer tespiti yapılmıştır. Ultrason ile yer belirleme palpasyon ile yer belirlemeye göre anlamlı şekilde daha uzun sürmüştür. Beden kitle indeksine göre kilolu ve obez bireylerin 13’üne palpasyon ile yer tespiti yapılamazken; obez olan 4 bireye ultrason ile yer tespiti yapılamadı. Ultrason ve palpasyon süreleri beden kitle indeksine göre zayıf ve normal, kilolu ve obez bireylerde anlamlı şekilde artmaktadır. Palpasyon ile lomber ponksiyon yeri belirlenemeyen bireylerde ultrason cihazı ile lomber ponksiyon yeri belirlenebilir. Ultrason cihazı beden kitle indeksine göre obez olarak değerlendirilen bireylerde lomber ponksiyon yeri belirlemesi açısından başarılıdır. Ultrason eğitimi çekirdek eğitim programlarına alınmalıdır.
For the diagnosis and treatment of illnesses that have an urgent need for care, lumber punching is an essential and routine procedure. Lumbar puncture site localization cannot be determined and intervention is initiated. Complication rates are high, intervention is low. Complications rate is low and intervention success is high in lumbar puncture interventions performed with ultrasonic device. In this study, localization and duration of palpation (manual) and ultrasonic and lumbar puncture were investigated. Pamukkale University Emergency Department randomly selected 203 patients with palpation and ultrasound to determine the location of the lumbar puncture. Ultrasonic locating process; the 4th year was made by senior assistant of emergency medicine. Spinous processes were used as a marker during locating with ultrasound and the images obtained were hypoechoic. Isolated locating was performed without the attempt of the lumbar puncture. The duration and distance to each other of Lumbar puncture site localizations were compared with the demographic characteristics of the individuals. Successful localization was performed by ultrasonography and palpation in 189 patients who were taken to work. Placement with ultrasound significantly longer than palpation. According to body mass index, it is not possible to determine the location of the overweight and obese patients13 by palpation; 4 patients with obesity could not be detected by ultrasound. Ultrasonography and palpation times are significantly increased in weak and normal, overweight and obese patients compared to body mass index. Patients who cannot determine the location of the lumbar puncture by palpation can be ident ified with the ultrasonic device. Ultrasound device is successful in terms of lumbar puncture location, obese patients. Ultrasound training should be taken into core training programs.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1366
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Çanacık.pdf3.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,038
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.