Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1380
Title: Küçük hidroelektrik santralların tasarım ölçütleri
Other Titles: Small hydroelectric power plants design criteria
Authors: Erdem, Murat
Advisors: Neşet Orhan Baykan
Keywords: Güç
Enerji
Su Kuvveti
Hidrolik Enerji
Küçük Hidroelektrik Santral
Tasarım Ölçütü
Power
Water Power
Hydroenergy
Small Hydropower Plant
Design Criteria
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanan çalışma ile son zamanlarda önemi artan enerji üretimi sektöründe önemli yer tutan Küçük Hidroelektrik Santraller ile enerji üretimi konusu ele alınmıştır. Türkiye koşullarında hızla yapımına başlanan santraller için belirli ayrıntıda ve özellikle yapısal konularda bir hesaplama biçimi oluşturulmaya çalışılmıştır. Konu hakkındaki kitaplarda bir konu ele alırken bu kitapta ise Birinci Bölüm’de konuya genel bir giriş yapılmakta; İkinci Bölüm’de bağlama yapısının unsurları olan gövde, geçitler, sualma ağzı ve düşü havuzunun özellikleri ile hidrolik hesaplarına değinilmekte ayrıca bağlama gövdesinin statik hesapları verilmekte; Üçüncü Bölüm’de iletim kanalı tipleri; Dördüncü Bölüm’de yükleme havuzu unsur ve boyutları; Besinci Bölüm’de Cebri boru çeşitleri ve hesap yöntemleri; Altıncı Bölüm’de santral yapısının boyutları ve hesapları; Yedinci Bölüm’de vahşi derelerden su alma yöntemleri; Sekizinci Bölüm’de akarsu akımının karakteristik özellikleri; Dokuzuncu Bölüm’de çökeltme havuzu genel nitelik ve nicelikleri; Onuncu Bölüm’de su türbinlerinin tarihçesinin anlatılması; Onbirinci Bölüm’de santral unsurlarının maliyet keşifleri için özet bilgiler; Onikinci Bölüm’de santral unsurlarının maruz kalacağı jeolojik etkilerin gösterilmesi; Onüçüncü Bölüm’de ise şişirilebilir barajlar konuları sunulmaktadır. Bu çalışmanın yapılması ile “yapılabilirlik” çalışmalarına altlık oluşturulması, ayrıntılı hidrolik ve ekonomik araştırmalarında yapılarak çalışmanın bütünselleştirilmesi amaçlanmıştır.
In this Master of Science thesis presented to play an important role of building energy production by hydropower plants. The engineers have very limited reference papers or books in Turkey, the lecturer attempt to compilation this workshop papers. There are many books which cover only a single chapter of this discipline. This book is presents, In the First Chapter, include concise information about the contents; In the Second Chapter, specifications and hydraulic calculations of spillways, intakes, gates, sluiceways, and stability requirements of diversion weirs; In the Third Chapter, types of intake channels; In the Fourth Chapter, elements and dimensions of forebays; In the Fifth Chapter, types, materials, and design criteria of penstocks; In the Sixth Chapter, dimensions and design criteria of powerhouse; In the Seventh Chapter, types and methods of water intake of wild and scenic river; In the Eighth Chapter, characteristics of river flows; In the Ninth Chapter, general characteristic and dimensions of desilting ponds; In the Tenth Chapter, historical developments of water wheels; In the Eleventh Chapter, essential introduction about hydropower energy system’s cost estimations; In the Twelfth Chapter, practical precaution against geological harmful effects; In the Thirteenth Chapter, general information’s of rubber dams. It is intentioned that this book will be useful and prepare for extensive work of hydropower energy feasibility. In conclusion, small hydroelectric power plants design criteria has prepared in this work.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1380
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Erdem.pdf5.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

936
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.