Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1383
Title: Pamuklu örme kumaşlarda UV ışınlarının geçirgenliğinin ölçümü ve değerlendirilmesi [Master Thesis]
Other Titles: Calculatıon and evaluatıon of permeability of UV rays on cotton knitting fabrics [Master Thesis]
Authors: Muhammet Akaydın
Seyrek Kurban, Nazime
Keywords: UVR
Tekstil
Pamuklu Örme Kumaş
UPF
UV Geçirgenlik
Textile
Cotton Knitting Fabric
UV Permeability
Issue Date: 2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Ultraviyole radyasyonun insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gün geçtikçe önem kazanan bir konudur. Ultraviyole ışınlarından korunmanın en bilindik ve en geçerli olanı tekstiller yoluyladır. Zararlı güneş ışınlarının en çok olduğu dönem olan yaz aylarında genelde pamuklu örme kumaşlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada zararlı güneş ışınları olan ultraviyole radyasyonun (UVR) tanımı, insan sağlığı üzerine etkileri, UVR ile tekstil materyalleri arasındaki ilişki, ultraviyole koruma faktörünün (UPF) tanımı ve belirlenmesi, güneş ışınlarının geçirgenliğini etkileyen faktörler, tekstiller yoluyla ultraviyole ışınlardan korunma ve tekstillerin ultraviyole (UV) koruyucu özelliklerinin geliştirilmesi yönünde literatür bilgileri verilmiştir. Ayrıca verilen literatür bilgileri beraberinde deneysel çalışma ve ölçümler yapılmıştır. Değişik konstrüksiyonlardaki %100 pamuklu örme kumaşların ham, optik ve şeker kasarlanmış, boyalı(açık-koyu renklerde) ve değişik konsantrasyonlarda UV absorblayıcı kimyasal madde verilmiş halleri oluşturulmuş ve sonuçta çıkan kumaşların UV geçirgenlik ile ultraviyole koruma faktörleri incelenmiş ve birbirlerine göre kıyaslama yapılmıştır.
Negative effects of UV Radiation on human health has been an important issue day by day.The most known and effective way to be protected from UVR is the one by textiles. Usually cotton knitting fabrics are used in summer in which sun rays has the most harmful effects. In this study, a literature information about the definition of harmful sun rays (UVR), effects of UVR on human health, the relationship between UVR and textile materials, definition and determination of UV Protection Factor(UPF), factors those affect the permeability of sun rays, protection from UV rays by textiles and improvement of UV protective quality of textiles is given. Beside these information also experimental studies and calculations are added. Raw, optical bleaching, sugar bleaching and dyeing (with light and dark colours) forms and forms with different levels of absorbtive chemical concentration of 100% cotton knitting fabrics with several construction are developed and finally UV permeability and UV protectivity of these textiles are searched and comparison of them against each other is done.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1383
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazime Seyrek Kurban.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

34
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.