Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1385
Title: Pamuklu tekstil üretim süreçlerinde elektrik enerjisi kullanımının incelenmesi
Other Titles: An investigation of electricity energy usage on cotton textile production process
Authors: Erdoğan Mizrapoğlu, Raziye
Advisors: Sema Palamutcu
Keywords: Pamuklu Tekstil
Makine Gücü
Özgül Elektrik Tüketimi
Cotton Textile
Machine Power
Specific Electricity Consumption
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tekstil sektörü Türkiye’de ihracat ve istihdam bakımından önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin genel ihracatını incelediğimizde, ihracatın %25 lik bölümünü tekstil ihracatının oluşturduğu görülmektedir. İstihdam miktarı açısından da ülkemize büyük katkı sağlamaktadır. Tekstil sektöründe imalat ve ihracatı etkileyen en önemli parametreler; hammadde fiyatları, işçilik ücretleri, döviz kurları, vergi oranları ve enerji maliyetleri olarak belirlenmektedir. Bu çalışmada pamuklu tekstil işletmelerinde üretime bağlı olarak elektrik tüketim değerleri incelenmiştir. Tekstil işletmelerinde kullanılan makinaların güç değeri, makinalardaki özgül elektrik tüketimi ve üretim sürecine göre özgül elektrik tüketim değerleri hesaplanmıştır. Üretim miktarına bağlı olarak işletmelerdeki hedef-reel özgül elektrik tüketim değerleri karşılaştırılmıştır.
Textile industry has a very important position in Turkey. It is seen that 25% of Turkey’s export is consisting of textile products when total export of Turkey is analyzed. And also Textile industry contributes to economy of Turkey in terms of employment. The most important factors which affects to production and export are determined as raw material cost, labour cost, exchange rates, tax rates and energy cost. In this study; due to the production, electricity consumption values are investigated in cotton textile industries. Power values of the machines, specific electricity consumption of the machines and production processes are calculated. According to the production amount, planning-real specific electricity consumption values are compared.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1385
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raziye Erdoğan Mızrapoğlu.pdf898.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

814
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.