Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1387
Title: Depremle ilgili jeolojik verileri uzak mesafelere aktarma ve değerlendirme sistem tasarımı
Other Titles: The system configuration of remote transmission and evaluation for geological data about earthquake
Authors: Kılıç, Nesrin
Advisors: Ahmet Özek
Keywords: Veri Aktarımı
Veri Toplama ve Değerlendirme
PLC
Kablosuz Haberleşme
Wireless Communication
Data Transmission
Data Collection and Evaluation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, depremle ilgili jeolojik veriler uygun formatlara çevrilerek uzak mesafelerden merkeze iletiminin hatasız yapılması hedeflenmiştir. Günümüzde bir ürün ve sistem hakkındaki verilerin elde edilişi kadar, elde edilmiş verilerin bir ana sistemde toplanması ve toplanan verilerin istenilen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, verilerin doğruluk oranını arttırmak ve %100 güvenilirliğini sağlamak için ara tasarımlar yapılmış. Bu tasarımlarda PLCler ve haberleşme setleri kullanılmıştır. Bu donanımsal elemanların yanı sıra Delphi ve Step 7 MicroWin yazılım dilleri kullanılarak veri toplama ve değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Hem donanımsal hem de yazılımsal uygulama ve denemelerle veri hatalarının azaltılması ve veri aktarım hızının arttırılması sağlanmıştır. Ayrıca tasarımın kolay kullanılabilir ve düşük maliyetli olması hedeflenmiştir.
In this thesis, geological data about eartquake are tried to be converted into proper format and transferred far away without any degeneration. Nowadays, data collection, evaluation and classification according to some specifications are as important as data obtaining and reading process to improve the accuracy of data transmission and obtain 100% reability. Interface systems are designed in the system, PLCs and communication sets have been employed. In addition to these hardware components a data collection and evaluation system has been established by using Delphi and Step 7 MicroWin softwares. Reduction of data losses and improvement of data transfer rate have been achived by both hardware and software trial-and-error tests. Moreover, it is aimed that the design should be user friendly and low cost.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1387
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesrin Kılıç.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Nesrin Kılıç Uygulama1.35 MBUnknownView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

80
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.