Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1392
Title: Enjeksiyon yöntemi ile zemin iyileştirme
Other Titles: Soil stabilization by injection method
Authors: Özturan, Murat
Keywords: Zemin İyileştirme
Enjeksiyon Yöntemi
Jet Groutıng
Soil Stabilization
Injection Method
Jet Grouting
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Zemin enjeksiyonları özellikle son 10-15 yıllık bir dönemde zeminlerde meydana gelen oturmaların, sıvılaşma etkilerinin azaltılmasında ve zemin taşıma kapasitesinin artırılmasında kullanılmaktadır. Bu yüksek lisans proje çalışmasında enjeksiyon teknikleri araştırılmış ayrıca jet grout zemin enjeksiyonu yöntemi çok farklı zeminlerde başarıyla uygulanabilmesi ve temel mühendisliğinde ekonomik çözümler sunması sebebiyle ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan zemin iyileştirme yöntemlerinden birisi de jetgrout yöntemidir. Bu yüksek lisans projesi laboratuar ve arazi deney verilerini kullanarak, jet grout yöntemi ile iyileştirilmesi hedeflenen zeminlerin tasarım aşamasında ihtiyaç duyulan , taşıma gücünü hesaplayacak, sıvılaşmaya karşı önlem alacak , jet grouting tasarımı-analizi yaparak doğru proje yapabilirliği sağlayacak bir program önermektedir.
Soil injections especially are used to reduce settlement and liquefaction effects of soils and increase bearing capacity of ground for last 10-15 years. In this MSC project study, the soil injection techniques are investigated and it is emphasized that the jet grouting technique can be used in treating a wide range of soil types and performing economic solutions for geotechnical engineering. One of the most commonly used soil stabilization methods in our country jet grouting method. By using this master project lab and field test data, improving the jet grouting methods needed in the design phase of the target soils, to calculate the bearing capacity, take measures against liquefaction by jet grouting design-analysis suggest a program that will provide the right project capability.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1392
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Özturan.pdf9.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

302
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

168
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.