Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1400
Title: Havlu dokuma makinalarında optimum çözgü gerginliği ve havlu kumaşlar üzerine etkisi
Other Titles: The optimum warp tension on terry loom and its effect on pile fabrics
Authors: Demiral, Semih
Advisors: Güngör Durur
Keywords: Dokuma
Çözgü Gerginliği
Gerginlik Ölçüm Cihazı
Dokuma Tezgahı
Weaving
Warp Tension
Tension Meter
Loom
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, ilmeli yapılardan olan havlu kumaşların dokunması sırasında zemin çözgü ipliklerinin gerginliğinin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarının kullanılması incelenmiştir. Çözgü gerginliği, dokuma kumaşların üretiminde ve üretilen kumaşların kalitesinde önemli parametrelerden birisidir. Dolayısıyla üretim sırasında çözgü gerginliği sürekli ölçülmelidir ve ölçülen değer referans değer ile karşılaştırılmalıdır. Modifiye edilmiş çoklu iplik gerginliği ölçüm cihazı, seri haberleşme devresi ile diz üstü bilgisayara bağlanmış ve anlık (on-line ) sonuçlar üretim sırasında elde edilmiş ve gözlenmiştir. Sonuçlara bağlı olarak; referans çözgü gerginlik değeri ile gerçekleşen çözgü gerginlik değerleri karşılaştırılmıştır. Çözgü değerleri grafiksel olarak incelenmiştir. İşletmelerde en çok kullanılan havlu konstrüksiyonları üzerine ölçümler yapılmıştır. Bunun için atkı iplik numarası, çözgü iplik numarası, zemin iplik numarası ile atkı sıklığı referans alınmıştır. Ölçümlerde, dokuma makinasının iplik başına ölçtüğü ortalama gerginlik ile modifiye edilmiş çözgü gerginlik ölçüm cihazının ölçtüğü iplik başına ortalama gerginlik arasında farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde doğru çözgü gerginlik ayarlarlarının yapılması modifiye edilen anlık (on-line) gerginlik ölçüm cihazı ile kısa zamanda ve doğru biçimde yapılabileceği, dokuma makinaları için faydalı bir ölçüm tekniği ve cihazı olabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study, the tension of the ground warp yarn on terry loom was measured. Its effect on pile fabrics was analysed. Warp tension is one of important parameters at production of weaving and quality of cloths. Consequently during production warp tension measures continuous and measured value must compare with referenced value. Modified multi warp tension device connects to computer with serial communication circuit. Depend on results; referenced warp tension value is compared to real tension value. All warp tension value is drawn a graph either on the monitor or printer. Construction of towel which is popular in the industry was chosen for this study. Especially some aspect is carefully driven; warp yarn count, weft yarn count and weft density. In measurements, it is determined that there are differences between average tension which loom measures per yarn and average tension which warp tension device measures per yarn. In factory, thanks to on-line warp tension device modified to adjust right warp tension, it is concluded that it can be done in less time and in accurate way and also it can be a useful measuring technique and device for weaving factory.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1400
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semih Demiral.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 6, 2024

Download(s)

604
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.