Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1404
Title: Tekstil sanayisinde enerji yönetimi ve enerji verimlilik analizi
Other Titles: Energy management and energy efficiency analysis for textile industry
Authors: Harun Kemal Öztürk
Çınar, Turgut
Keywords: Tekstil Sanayisi
Enerji Yönetimi
Enerji Verimliligi
Textile Industry
Energy Management
Energy Efficiency
Issue Date: 2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Artan enerji maliyetleri nedeniyle tekstil sektörü de dahil olmak üzere bütün sanayi kollarında enerji tasarrufu konusu en çok üzerinde durulan konulardan biri olmuştur. Petrol varil fiyatlarında sürekli artış görülmesi ve enerji kaynaklarının güvenirliğinin azalması neticesinde her alanda enerjinin etkin ve akıllıca kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz ihracatında ve toplam enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan tekstil sektörü, gelişen ve hızla büyüyen rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek için üretim maliyetlerini azaltmak durumundadır. Bu aşamada üretim maliyetleri içerisinde önemli bir yere sahip olan enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak enerji tasarrufu olanaklarının belirlenmesi, enerji yönetim programının uygulamaya sokulması hedeflenerek bu çalışma yürütülmüştür. Öncelikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve yoğun enerji tüketimi olan altı adet tekstil fabrikası seçilmiştir. Bu fabrikalardan enerji tüketimi ve üretim ile ilgili veriler toplanarak enerji etütleri yapılmıştır. Spesifik enerji tüketimleri hesaplanarak tesislerin gelecek enerji ihtiyaçları ortaya konulmuştur. Fabrikalarda bulunan kazanlarda ve yakıt kullanılan diğer makinalarda baca gazı analizleri yapılmıştır. Elde edilen verilerin ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde araştırma yapılan tekstil fabrikalarında enerjinin verimli kullanılması, enerji tasarrufu için yapılması gerekli olan çalışmaların neler olduğu ve enerji yönetim programı uygulanmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.
In all industrial fields including textiles, energy economy is an important subject due to increasing energy costs. Energy must be used efficiently and realistically in all industrial sectors since oil prizes increase everyday and there is a lack of confidence in energy sources. Textile sector, which has a great share in Turkish exports and total energy consumption, has to lower energy costs in order to continue its existence. At this point, this survey is carried out to lower energy costs by determining energy saving options, setting an energy management policy and putting in action. First, energy usage and production data were collected from six textile plants that use large amounts of energy and then an energy audit study was performed. Specific energy consumption was calculated and future energy demand was put forward. Combustion system gas analyses have been done at each textile plant. By evaluating collected data and analysis results, methods are proposed to use and manage energy efficiently.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1404
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turgut Çınar.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

398
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

478
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.