Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1405
Title: Mevcut yapıların incelenmesi ve dolgu duvar takviyesi ile güçlendirilmesi
Other Titles: Researching of existing buildings and strenghtening by adding masonry infills
Authors: Tarakcı, Uğur
Advisors: Hasan Kaplan
Keywords: Dolgu Duvar
Güçlendirme
Basınç Çubukları
Masonry Infills
Strenghening
Compressive Diagonals
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yurdumuz dünyanın aktif deprem bölgelerinden biri üzerinde yer almaktadır. Özellikle son yıllarda yaşadığımız depremler (Kocaeli, Düzce, Bingöl) bu gerçeği bize sıklıkla ve acı bir şekilde hatırlatmaktadır. Bu sebeple deprem hasarlarının en aza indirilmesi ülkemizin önemli problemleri arasındadır. Deprem hasarlarının azaltılması öncelikle binaların doğru tasarlanmasını gerektirir. Bunun birinci aşaması ise yapının modellemesidir. Genellikle modellemede aşamasında duvarların etkisi önem arz etmesine rağmen, sisteme olan katkıları tam olarak yansıtılamamaktadır. Duvarların yapı davranışına etkisi yanında, güçlendirilerek mevcut yapılardaki yetersizliklerin giderilmesi mümkündür. Yapılan çalışmada gerçek bir yapı (Eski SSK Hastanesi B Blok) yerinde tespitlerle ve 1966 yılında yapılan proje yardımıyla ele alınmıştır. Kolon ve kirişlerdeki donatı tespiti ile gerekli plastik mafsallar oluşturulmuş, duvarlar ise yönetmelikte yer alan koşullara göre çapraz elemanlar olarak modellenmiş ve dayanımlarına göre eksenel yük mafsalları atanmıştır. Hasır donatılı beton tabakası ile güçlendirilmiş duvarlarda da yine yönetmelik koşulları baz alınarak, beton tabakası ve donatının dayanıma katkısı değerlendirilmiştir. Sistem yalnız çerçeve, normal duvarlı çerçeve ve güçlendirilmiş duvarlı çerçeve gibi birden fazla şekilde doğrusal ötesi modellenerek, duvarların ve güçlendirme duvarlarının sisteme katkısı belirlenmiştir. Normal duvarların 4 kata, güçlendirme duvarlarının ise 6 kata yakın rijitlikte artışa neden oldukları, yanal deplasman kapasitelerinde ise 2,5-3 kata varan artışlara yol açtıkları tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda duvarların sadece bir ayırıcı eleman olarak değil, taşıyıcı olarak ta önem arz ettikleri, güçlendirilerek kapasitelerinin önemli ölçüde arttırıldığında ucuz, uygulama kolaylığı ve kısa süresiyle önemli bir güçlendirme yolu olduğu analizler sonucu belirlenmiştir.
Our country is located on one of the worlds highly seismic zones. Especially the recent earthquakes (Kocaeli, Düzce, Bingöl) remember us this fact frequently and paintfully. Because of this to reduce earthquake induced damage is one of the important problems of our country. Reduction of earthquake induced damage firstly requires proper. First stage of this process is proper modelling. Generally even the partition walls has importance on building behaviour, their contribution to the structural system is not properly reflected. Besides their effects on structural behaviour, it is also possible to overcome deficiencies of existing buildings by reinforcing partition walls. In this study an existing structure (SSK Hospital Building Block B) is modelled using its original drawings from 1966 and in-stu observations. For columns and beams required plastic hinges are formed by determinig existing reinforcements, infill walls with and without reinforcement are modelled as diagonal elements as and axial hinges are assigned explained in the code (turkish earhquake code 2006). Structural system is analyzed as plain frames, frame with infills and frame with reinforced infills taking nonlinear behaviour into account to asses the contribution of infills. It is concluded that unreinforced infills increased stiffness up to 4 and reinforced infills up to 6 times and they increased the lateral displacement capacity up to 2,5-3 times. In the light of this study it is determined that infills are not only partition elements but also they are important as load bearing members, increasing strength of infills by reinforcing is a cheap, practical and rapid way of retrofit of existing buildings.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1405
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uğur Tarakcı.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

374
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.