Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1412
Title: Tekstil atık suyunda TiO2 nano partiküllerinin oluşumu, taşınımı ve kimyasal arıtımı
Other Titles: Fate, transport and chemical treatment of TiO2 nano particles in the textile wastewater
Authors: Hüseyin Selçuk
Aktan, Burcu
Keywords: Tekstil Atıksuyu
Titanyum Dioksit
Kendi Kendini Temizleme
Nano Partiküller
Arıtma
Koagülasyon
Textile Wastewater
Titanium Dioxide
Self-Cleaning
Nano Particles
Treatment
Coagulation
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Nano teknoloji (NT) en az bir nanometre boyutunda olan atom ve moleküllerin kontrolünde gelişmekte olan bir disiplinler arası bir teknolojidir. Bu özelliği birçok alanda NT uygulamaları sağlar. Nano-malzemelerin bu ilgi çekici özellikleri de tekstil sektörünü etkilemiştir. Son zamanlarda nano parçacıklar (NP'lerin), anti-bakteriyel özellik, kırışıklık direnci, su iticilik gibi yeni işlevler oluşturmak için tekstil ürünleri içine dahil edilmiştir. TiO2 NP'leri kendi kendini temizleyen ve antibakteriyel nano tekstillerin gelişmesinde en çok kullanılan NP'lerdir. Ancak, bilimsel literatürde insan ve çevre sağlığı, için NP'lerin olası olumsuz etkilerinin giderek artması ve atıksu çalışmalarının bu konuda yetersiz olması giderek riskli bir hal almıştır. Bu çalışmada, tekstil atıksuyundaki TiO2 NP'lerin oluşumu ve taşınımı araştırılmıştır. TiO2 NP'lerin hazırlamak için Sol-jel yöntemi kullanılmıştır. TiO2 NP'lerin sulu ortamdan arıtımı için farklı şartlar altında demir ve alüminyum koagülantları kabul edilip uygulanmıştır. TiO2 NP'lerin kaplama atıksuyu ham tekstil atık suyu ile karıştırılmıştır ve karışık tekstil atıksuyundaki TiO2 NP'lerin kontrolü için koagülasyon metotları uygulanmıştır.
Nano technology (NT) is an emerging interdisciplinary technology, controlling atom and molecules with at least one dimension of nanometer size. This feature provides applications of NT in many areas. These challenging properties of nano-materials have also attracted textile industry. Recently nano particles (NPs) have been incorporated into textile products to create new functionalities such as anti-bacteria, wrinkle resistance, water repellence, and so on. TiO2 NPs are the most studied NPs to develop self-cleaning and antibacterial nano textiles. However, the increasing warning issue of possible negative effects of NPs to human and environment health, published in the scientific literature, may come true due to the risk of possible release of NPs into the process wastewater and then aquatic environment in the case of their insufficient entrapment in the treatment process. In this study, fate and transport pathways of TiO2 NPs in the textile wastewater system was investigated. Sol-gel method was used to prepare TiO2 NPs. Iron and aluminum coagulations were applied under different condition to find out the efficient conditions for the treatment of TiO2 NPs from aqueous solution. TiO2 NPs coating wastewater was also mixed with the raw textile wastewater and coagulation methods were also applied to control TiO2 NPs in the mixed textile wastewater.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1412
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burcu Aktan.pdf17.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.