Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1432
Title: Diatomit katkılı harçların bazı mekanik ve fiziksel özelliklerinin değişiminin incelenmesi
Other Titles: Analysing mortars some mechanical and physical characteristics changes additive with diatomites
Authors: Muzaffer Topcu
Gökkonca, Esra Karahisar
Keywords: Diatomit
Puzolanik Aktivite
Çimento
Diatomite
Pozzolonic Activity
Cement
Issue Date: Feb-2010
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Diatomit, puzolanik aktivitesi yüksek olan bir malzeme olup, kimya endüstrisinden sağlık ve gıda ürünlerine kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Ancak SiO2 oranı düşük ve safsızlık olarak kil bileşenleri içeren diatomitlerin yapı malzemeleri endüstrisinde kullanımının araştırılması oldukça yenidir. Bu çalışma kapsamında diatomitin puzolanik aktivitesi ile diğer fiziksel özellikleri test edilmiş ve çimento ile beraber kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada, Ege Bölgesinde bulunan Afyon ve Karacasu / Aydın bölgelerine ait iki ayrı yataktan sağlanan diatomit ile çalışılmıştır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri araştırılan diatomitler, 900oC'de kalsine edilmiştir. Kalsine işlemi sonunda puzolanik aktivitesi daha yüksek olan Afyon ocağına ait diatomit ile çalışmalara devam edilmiştir. Diatomit farklı oranlarda çimento harcının içinde bağlayıcı olarak kullanılarak meydana gelen basınç ve eğilme dayanımları, priz süreleri, genleşme miktarları ve ağırlıkları diatomit kullanılmadan hazırlanan çimento harcı ile karşılaştırılmıştır. Yapılan deneyler ve araştırmalar sonucunda, kullanılan diatomitin kalsine edilmesinin puzolanik aktiviteye katkısının bulunmadığı görülmüştür. Kalsine edilmeden kullanılan diatomitin puzolanik aktivitesinin deneysel çalışmalarda kullanılan uçucu külden daha yüksek, silika dumanından daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
Diatomite has high pozzolonic activity material used in chemical industry, health and food industry. Due to diatomite?s having low SiO2 and non-pure clay components, it has been used and searched newly in construction materials. In this research, pozzolonic activity and other physical characteristics were tested and searched by using cement. In this study, two different diatomites were used. The diatomite quarries are in Afyon and Karacasu / Aydın in Aegean Region of Turkey. Firstly, chemical and physical characteristics were searched of diatomites. After that, diatomites were calcined at 900oC and according to results, decided to carry on with Afyon quarry?s diatomite. At tests, diatomite was added to cement mortar with different ratios. Strain resistance, flexure resistance, setting time, expansion quantity and weights have tested. The results have been compared with cement mortars values. At the end of tests and searches, there has no effect of calcinations to pozzolonic activity. Diatomite?s pozzolonic activity, which is used as not calsined at tests, higher than flying ash but lower than silica fume.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1432
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra Karahisar Gökkonca.pdf1.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

34
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.