Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1440
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZeha Yakar-
dc.contributor.authorTuzcu, Dönay-
dc.date.accessioned2017-02-09T07:06:19Z
dc.date.available2017-02-09T07:06:19Z
dc.date.issued2011-06-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1440-
dc.description.abstractBu araştırmada Fen Bilgisi öğretmen adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin (PAB) incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının sahip olduğu PAB’lar, Magnusson, Krajcik ve Borko’nun (1999) Fen eğitiminde PAB’a yönelik ileri sürdüğü “Fen öğretimine yönelik yönelimler, Fen programı bilgisi, öğrencilerin Fen’i anlamalarına yönelik bilgi, öğretim stratejileri bilgisi ve Fen öğretimini değerlendirme bilgisi” bileşenleri kapsamında ele alınmıştır. Araştırma 2009-2010 güz döneminde üç öğretmen adayı ile nitel durum çalışması yapılarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adayları bir devlet üniversitesinde öğretmen yetiştirme programına devam eden son sınıf Fen Bilgisi öğretmeni adayıdır. Araştırmanın alt problemleri dikkate alınarak toplanan araştırmanın verilerini görüşme ve video kayıtları ile öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları ders planları oluşturmaktadır. Bu araştırmada, araştırma sorusunun doğasına uygun olduğu gerekçesiyle nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Verilerin analizi “betimsel analiz” yöntemiyle Magnusson, Krajcik ve Borko’nun (1999) Fen eğitiminde pedagojik alan bilgisine yönelik ileri sürdükleri bileşenlere göre yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının Fen öğretimine yönelik benzer görüşlere sahip oldukları, ders planlarını benzer biçimde hazırlayıp uygulamalarında da benzer strateji yöntem ve teknikleri kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının etkili Fen eğitiminin sağlanması açısından sahip oldukları görüşlerini uygulamalarına yansıtamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin yeterli olmasının sınıf uygulamalarının verimliliği açısından gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçların öğretmen eğitimi açısında oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study pre-service science teachers’ Pedagogical Content Knowledge (PCK) was examined. The Magnusson et al. (1999) PCK model served as the theorical framework for the study: “Orientations toward Teaching Science, Knowledge of Science Curriculum, Knowledge of Students’ Understanding of Science, Knowledge of Instructional Strategies, Knowledge of Assesment In Science”. Qualitative case study was performed where; data was collected from the three preservice teachers during the autumn semester of 2009-2010. Pre-service science teachers were senior students enrolled in a teacher education program at a public university. Data sources included observations of lessons, five semi-structured interviews and lesson plans. This study is suitable for the nature of research question. That is why, case study has been used over qualititative research designs. Analysis of data has been performed with the method of “descriptive analysis”, considering components suggested by Magnusson, Krajcik and Borko (1999) for PCK about science education. Analysing data obtained from the research, it has been observed that teacher candidates’ knowledge is not enough about pedagogical field. Also, it has been obtained that teacher candidates have similar views about science teaching and follow the same strategy to prepare and practice lesson plans similarly. In this research, it has been said that pre-service teachers may not reflect their views on their applications for science education in class. Therefore, the research has shown that is necessary the pre-service teachers’ enough knowledge about PCK for productivity of class applications. These results are thought to be quite effective for teacher education.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPedagojik Alan Bilgisien_US
dc.subjectFen Bilgisi Öğretmen Adayıen_US
dc.subjectFen Eğitimien_US
dc.subjectPedagogical Content Knowledgeen_US
dc.subjectPre-service Science Teacheren_US
dc.subjectScience Educationen_US
dc.titleFen bilgisi öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the pedagogical content knowledge of pre-service elementary science teachers'en_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid290112en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dönay Tuzcu.pdf11.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 27, 2024

Download(s)

134
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.